Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju „Barcaffè espresso blagdanski nagradni natječaj“

Uživate li u posebnom ritualu ispijanja kave svaki dan? Tijekom mjeseca prosinca sudjelujte u devet Barcaffe Espresso nagradnih natječaja na našem Instagram profilu i iskoristite priliku za osvajanje atraktivnih nagrada (u daljnjem tekstu cijeli set od devet nagradnih natječaja definiran je kao „Nagradni natječaj“ te svaki pojedinačni nagradni natječaj u kompletu kao "nagradni natječaj"). U nastavku pročitajte opće uvjete i pravila Nagradnog natječaja.

PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
„BARCAFFE ESPRESSO BLAGDANSKI NAGRADNI NATJEČAJ“

Članak 1. Opće odredbe

1.1. Organizator nagradnog natječaja “BARCAFFE ESPRESSO BLAGDANSKI NAGRADNI NATJEČAJ” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljnjem tekstu: Organizator) za brend Barcaffè Espresso. Nagradni natječaj u ime i za račun Organizatora organizira Conor komunikacije d.o.o., Sveti Duh 120a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB:92504089985 (u nastavku Agencija).

1.2. Nagradni natječaj nije nagradna igra u smislu odredbi članka 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010), u vezi s člankom 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014).

1.3. Prijavom na Nagradni natječaj Sudionik (kako je taj pojam određen u članku 3. stavku 3.1. ovih Pravila) u cijelosti prihvaća ova Pravila.

1.4. Način na koji koristite platformu/e treće strane podliježe uvjetima i odredbama koji se nalaze na takvoj stranici. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da se ne pridržavate uvjeta i odredaba platforme (platformi) treće strane.

1.5. Sudjelovanje u Nagradnom natječaju ni na koji način nije povezano s tvrtkom Meta Platforms, Inc. Podaci i informacije koje zatraži Organizator, neće biti dostavljeni tvrtki Meta Platforms, Inc. Za sva pitanja u vezi suradnje obratite se na e-mail [email protected].

1.6. Ovi opći uvjeti i pravila Nagradnog natječaja objavljeni su na službenom mrežnom mjestu  Organizatora (www.barcaffe.com) i Barcaffe Espresso Instagram profilu putem Linktree poveznice https://linktr.ee/barcaffeespresso s datumom objave: 05.12. 2022

Članak 2. Trajanje i svrha provođenja Nagradnog natječaja

2.1. Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

 • promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);
 • unapređenja promocije i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

2.2. Nagradni natječaj organizira se i provodi diljem Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Srbije u razdoblju od 5. prosinca 2022. do 27. prosinca 2022. godine.
Ovaj Nagradni natječaj uključuje niz od 9 zasebnih nagradnih  natječaja koji će se odvijati u sljedećim periodima:

• Prvi nagradni natječaj za odabir 2 najkreativnija odgovora koji će pristići u komentar ispod objave u razdoblju od 5.12. do 9.12. (23:59). Dobitnici će biti objavljeni do 16.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

• Drugi nagradni natječaj za izbor najkreativnijeg odgovora koji će pristići u komentaru ispod objave u razdoblju od: 7.12. do 11.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 16.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso)ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

• Treći nagradni natječaj za izbor 2 najkreativnija odgovora koji će pristići u komentar ispod objave u razdoblju od 9.12. do 15.12. (23:59). Dobitnici će biti objavljeni do 22. prosinca 2022. na svom Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

• Četvrti nagradni natječaj za izbor najkreativnijeg odgovora koji će pristići u komentar ispod objave u razdoblju od 12.12. do 19.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 23.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

• Peti nagradni natječaj za izbor najkreativnijeg odgovora koji će pristići u komentaru ispod objave u razdoblju od 14.12. do 20.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 27.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

• Šesti nagradni natječaj za izbor najkreativnijeg odgovora koji će pristići u komentar ispod objave u razdoblju od 16.12. do 21.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 28.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

• Sedmi nagradni natječaj za izbor najkreativnijeg odgovora koji će pristići u komentaru ispod objave u razdoblju od 19.12. do 23.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 30.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

• Osmi nagradni natječaj za izbor 2 najkreativnija odgovora koji će pristići u komentar ispod objave u razdoblju od 21.12. do 25.12. (23:59). Dobitnici će biti objavljeni do 30. 12. 2022. na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso)ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

• Deveti nagradni natječaj za izbor najkreativnijeg odgovora koji će pristići u komentar ispod objave u razdoblju od 23.12. do 27.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 4. siječnja 2023. na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog natječaja.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

3.1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba starija od 18 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: sudionik). Sudionik u nagradnom natječaju mora biti stvarna osoba.  Lažne osobe i profili sudionika ne smiju sudjelovati u nagradnom natječaju odnosno organizator će ih isključiti. Profili će se smatrati lažnim sagledavajući razumne razloge i sumnje, a također i ako ako njihov korisnik ne odgovori na privatnu poruku organizatora u roku od 48 sata. Sudionici mogu otkazati svoje sudjelovanje u bilo kojem trenutku do kraja nagradnog natječaja slanjem zahtjeva za otkazivanje na [email protected] U tom slučaju sudionik se isključuje iz natječaja i njegovi podaci se odmah brišu.

3.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, Agencije i njihovih povezanih društava te članovi njihove uže obitelji (bračni drug, izvanbračni partner, braća, sestre, roditelji, djeca i s njima zakonski izjednačene osobe), kao ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradnog natječaja.

Članak 4. Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

4.1. U Nagradnom natječaju jedan Sudionik ima mogućnost osvojiti jednu nagradu, osim u slučaju nagradnih natječaja 05.12.2022, 09.12.2022. i 21.12.2022. u kojima dva sudionika imaju mogućnost osvojiti po jednu nagradu. U Nagradnom natječaju Sudionik sudjeluje na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso, https://www.instagram.com/barcaffeespresso/ ) na način da u svom komentaru ispod objave nekog od 9 nagradnih natječaja napiše kreativan odgovor na zadano nagradno pitanje u tekstu objave svakog nagradnog natječaja zasebno  (u daljnjem tekstu: Prijava). Sudionik može prijaviti na svaki nagradni natječaj samo jednu Prijavu. U slučaju većeg broja Prijava istog Sudionika, u obzir će se uzeti samo vremenski najranije objavljena Prijava.

4.2. Dobitnik je jedan sudionik koji je napisao najkreativniji komentar na zadanu temu pojedinog natječaja i označio potreban broj osoba, a čiji je odgovor žiri Organizatora proglasio najkreativnijim.

4.3. Prilikom izbora Dobitnika/ce (kako je taj pojam određen u članku 5. stavku 5.2. ovih Pravila) neće se uzeti u obzir Prijava:

 • u  kojoj Sudionik ne napiše kreativan komentar na zadanu temu nagradnog natječaja
 • koji sadrži proste ili bilo kakve druge neprikladne riječi i/ili izraze  uvredljive naravi odnosno sadržaja;
 • kojom se (navodno) povrjeđuju prava trećih osoba u smislu odredbe stavka 4.9. ovog članka.
 • objavljena na Profilu Organizatora nakon isteka trajanja Nagradnog natječaja iz članka 2. stavka 2.2. Pravila.

4.4. Svaki sudionik može sudjelovati na više nagradnih natječaja po principu jedna prijava - jedan komentar, ali može osvojiti samo jednu nagradu. Odnosno, dobitnik jedne nagrade ne može osvojiti još jednu ili više nagrada iz preostalih nagradnih natječaja.

4.5. Žiri će, prema vlastitoj diskreciji, birati pobjednike, i to na temelju kriterija:

1. Značenje i tema poruke

2. Jasnoća poruke

3. Kreativnost odgovora

4. Kompatibilnost poruke s brendom Barcaffè

Odluka stručnog žirija o pobjedniku je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

Stručni žiri će činiti tri predstavnika Organizatora.

Iznimno, žiri za 4. nagradni natječaj u okviru skupa Nagradnih natječaja koji će se održati 12.12. - 19.12. (23:59) bit će sastavljen od jednog člana Organizatora i dva člana Philips Domestic Appliances Croatia d.o.o. (Horvatova 82, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 29381216880).

4.6. Žiri će prihvatiti samo komentare koji poštuju pozitivne vrijednosti koje promovira robna marka Barcaffe.

4.7. Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

4.8. Organizator je ovlašten prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku ukloniti bilo koju Prijavu te diskvalificirati i isključiti iz natjecanja bilo kojeg Sudionika, uključujući Dobitnike/ce, ako postupa protivno važećim pravnim propisima, ovim Pravilima i/ili opće prihvaćenim etičkim normama ili ako svojim postupanjem narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, uključujući, između ostalog, u slučaju sumnje na prijevarno postupanje Sudionika odnosno Dobitnika/ca ili u slučaju zaprimanja obavijesti ili zahtjeva trećih osoba u vezi s povredom njihovih prava uslijed prijave bilo koje Prijave na Nagradni natječaj od strane Sudionika.

4.9.  Organizator ne preuzima odgovornost za:

-              bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,

-              neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,

-              (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju,

-              za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba,

-              za bilo kakve incidente ili ozljede koje bi nastale zbog korištenja (uporabe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada,

-              organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu ovog natječaja; organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u natječaju zbog bilo kojeg razloga ili tehničke greške povezane s radom mreže,

-              organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u računalo sudionika natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom putem internetske stranice; organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu sudionicima iz toga proizići,

-              okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

4.10. U slučaju zahtjeva trećih osoba prema Organizatoru da Prijava određenog Sudionika povrjeđuje bilo koja njihova prava, posebice, prava osobnosti, uključujući prava privatnosti odnosno pravo na zaštitu osobnih podataka ili prava intelektualnog vlasništva, Sudionik o čijoj je Prijavi riječ obvezuje se nadoknaditi Organizatoru svu štetu koju Organizator pretrpi uslijed takvih zahtjeva trećih osoba, uključujući iznose izrečenih kazni, dosuđene naknade štete i/ili troškova vođenja odgovarajućih pravnih postupaka te troškova pravnog zastupanja.

Članak 5. Nagrada

5.1. Sudionici s odgovorima koje žiri ocjeni najkreativnijim, a koji ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje navedene u oavim Pravilima, dobit će jednu od sljedećih nagrada:

 • 2x višekratna čaša C2GO - 10€  (75,35 kn; 1,171.20 RSD) s PDV-om - 2 Dobitnika dobivaju šalicu ON THE GO za višekratnu upotrebu
 • Profi barista oprema (lončić za zagrijavanje mlijeka i leveler) - 70€ (527,41 kn; 8196.98 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobiva profesionalnu opremu za bariste (lonac za grijanje mlijeka i prešu)
 • 2x termosica – 18€ (135,62 kn; 2107,40 RSD) s PDV-om  - 2 Dobitnika dobivaju termosicu
 • Phillips aparat - 915,65€  (6.899kn; 107,19 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobiva Philips aparat.
 • Artist Edition box - 19,90€ (149,94 kn; 2330 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobiva Artist Edition box
 • Artist Edition majica u vrećici Artist Edition - 12€ ( 90 kn; 186,51 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobiva Artist edition majicu
 • Barista book – 19,77€ ( 148,96 kn; 2314,64 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobiva Barista book
 • 2x staklena bočica - 7€/kom (52,74 kn; 819,84 RSD) s PDV-om - 2 Dobitnika dobivaju staklenu bočicu
 • Specialty coffee: Colombia i Rwanda – 10,48€ (78,96 kn; 1227,18 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobiva Specialty Coffee: Colombia i Rwanda

Vrijednost nagrade prema fiksnom tečaju konverzije 1€ = 7.53450 kuna.

(u daljnjem tekstu: Nagrada).

5.2. Završetkom pojedinog nagradnog natječaja, kako je to određeno člankom 2. stavkom 2.2. Pravila, Organizator će odabrati prijavu/e za svaki nagradni natječaj za koje smatra da je/su najkreativnije i koje će dobiti Nagradu (u daljnjem tekstu: Dobitnici). 

 5.3. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu. Nagrada nije prenosiva i ne može se zamijeniti za gotovi novac.

5.4. U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom Nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak. Za dobitnika nagrade ne nastaje nikakva porezna obaveza, temeljem primitka nagrade definirane ovim člankom.

5.5. Organizator i Agencija, kao i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja, ne odgovaraju za eventualnu štetu koja bi proistekla iz Nagrade.

Članak 6. Obavijest o Nagradi i preuzimanje Nagrade

6.1. Organizator će Dobitnike/ce svakog pojedinačnog nagradnog natječaja obavijestiti o dobitku Nagrade u komentaru ispod objave svakog pojedinčnog nagradnog natječaja u prosincu 2022. na Instagram profilu Barcaffe Espresso ˙(@barcaffeespresso, https://www.instagram.com/barcaffeespresso/) .

6.2. Organizator će obavijestiti Dobitnike/ce o dobitku Nagrade u odgovoru na dobitni Komentar u roku od pet (5) radna dana od završetka Nagradnog natječaja i pozvati Dobitnike/ce da se jave Organizatoru u roku od narednih deset (10) dana putem direktne Instagram poruke na Instagram računu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) te će ih Organizator u izravnoj komunikaciji obavijestiti o svim detaljima oko preuzimanje Nagrade. U protivnom će se smatrati da su se Dobitnici/ce odrekli/le prava na Nagradu.

6.3. Sve obveze Organizatora  prema Dobitnicima prestaju u trenutku izvršenja Nagrade.

6.4. Dobitnik izričito dopušta objavu svog imena i prezimena u objavama Organizatora, koje će biti namijenjene informiranju javnosti o rezultatima nagradnog natječaja. Ukoliko dobitnik ne odgovori u roku od  deset (10) dana od primitka obavijesti o primljenoj nagradi i ne dostavi Organizatoru sve tražene podatke: Ime, prezime i adresu, pojedinačna nagrada neće biti dodijeljena. Organizator zadržava pravo dodjele nagrade u roku od trideset (30) dana od primitka traženih podataka od dobitnika koji mora preuzeti nagradu najkasnije u roku od petnaest (15) dana od poziva za preuzimanje nagrade. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, smatra se da nema namjeru preuzeti nagradu.

Članak 7. Pravo iskorištavanja intelektualnog vlasništva

7.1. Sadržaj i svi dijelovi internetskih stranica Organizatora, kao i Facebook i Instagram Profil Organzatora (dalje: Materijali) mogu biti zaštićeni autorskim pravom ili drugim odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva. Sva takva prava u cijelosti pridržavaju Organizator i eventualni drugi nositelji. Materijali su dostupni za pristup i pregledavanje, odnosno drugo osobno i nekomercijalno korištenje, ali njihovo preuzimanje, umnožavanje (reproduciranje, odnosno kopiranje), objavljivanje, distribuiranje ili bilo koje drugo korištenje u komercijalne svrhe, bilo u cijelosti bilo djelomično, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja Organizatora.

7.2. Svaki Sudionik prijavom svog Komentara na Nagradni natječaj jamči da ima sva prava na Komentaru, uključujući posebice autorsko pravo, te da je ovlašten raspolagati tim pravima u korist Organizatora sukladno odredbama ovog stavka. Svaki Sudionik zadržava sva prava na svojem/im Komentaru/ima koji/e prijavi na Nagradni natječaj. Pritom, prijavom svog Komentara na Nagradni natječaj Sudionik daje Organizatoru isključivo, sadržajno, vremenski i područno neograničeno pravo iskorištavanja Komentara na svaki mogući način bez plaćanja za to Sudioniku ikakve naknade, sa ili bez navođenja njegova/njezina imena i prezimena odnosno nadimka pod kojim je prijavio/la Komentar te ikakvih dodatnih dopuštenja Sudionika, isključivo u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja ovog Nagradnog natječaja.

7.3. Za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Organizator ima pravo objaviti screenshot na službenom Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) i Facebook stranici (Barcaffe Espresso (SI), Barcaffe Espresso (HR), Barcaffe Espresso (RS)), koji prikazuje komentar sudionika ispod objave koja je dio Natječaja (iz članka 2.), na što sudionik izričito pristaje prihvaćanjem ovih Pravila.

Članak 8. Obrada i zaštita Osobnih podataka

8.1. Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima. Iznimno za nagradni natječaj 12.12. uz Organizatora obradu prikupljenih osobnih podataka vrši i Philips Domestic Appliances Croatia d.o.o. (Horvatova 82, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 29381216880)  u svrhu izbora dobitnika.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd) te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora ili na [email protected]

8.2. Organizator obrađuje sljedeće osobne podatke (u daljnjem tekstu: Osobni podaci) u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Svrha/e):

(a) u odnosu na Sudionike: ime i prezime odnosno nadimak Sudionika pod kojim je njegov/njen profil registriran na Instagramu s kojeg je ostavio/la Komentar/e – u Svrhu sudjelovanja u Nagradnom natječaju;

(b) u odnosu na osobu koju Sudionik označi u sklopu svoje Prijave: ime i prezime odnosno nadimak označene osobe pod kojim je profil te osobe registriran na Instagramu – u Svrhu sudjelovanja u Nagradnom natječaju;

8.3. Pravna osnova za obradu Osobnih podataka iz stavka 8.2. ovog članka izvršenje je obveza Organizatora iz svih nagradnih natječaja prema njegovim Sudionicima i označenim osobama, uključujući Dobitnike, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR) i to u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja. Davanje tih Osobnih podataka obavezno je jer bez toga nije moguće sudjelovanje Sudionika u Nagradnom natječaju.

8.4. Osobni podaci Sudionika odnosno Dobitnika i označenih osoba mogu biti dostupni sljedećim kategorijama primatelja (u daljnjem tekstu: Primatelj/i) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim Svrhama u stavku 8.2. ovog članka, naime:

 • izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Nagradnog natječaja (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije ili dostavne službe i sl.);
 • nadležnim tijelima u skladu sa zakonom.

8.5. Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

8.6 Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

8.7. Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima. Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

8.8. Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

8.9. Sudionik  je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka Conor komunikacije d.o.o., Sveti Duh 120a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB:92504089985. Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradnog natječaja, u skladu s ovim Pravilima.

8.10. Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

8.11. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava, sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.                                                                                  

8.12. Budući da se Nagradni natječaj odvija na društvenoj mreži Instagram, na obradu osobnih podataka od strane Instagrama (uključujući Osobne podatke Sudionika iz stavka 8.2. podstavka (a)) primjenjuju se pravila o zaštiti privatnosti i druge odredbe o obradi osobnih podataka korisnika Instagrama objavljeni na njegovim stranicama (primjerice u kontekstu bihevioralnog oglašavanja, uključujući profiliranje).

Članak 9. Otkaz ili prekid Nagradnog natječaja

9.1. U slučaju nastupanja okolnosti više sile, odnosno okolnosti koje Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Organizator može otkazati ili prekinuti Nagradni natječaj, o čemu će obavijestiti sve Sudionike odnosno Dobitnike na Profilu i na svom službenom mrežnom mjestu (www.barcaffe.com) odmah čim to bude moguće s obzirom na djelovanje okolnosti više sile.

9.2. U slučaju iz stavka 9.1. ovog članka Organizator ne odgovara Sudionicima odnosno Dobitnicima ni za kakvu štetu koja bi im mogla nastati uslijed takvog otkaza ili prekida Nagradnog natječaja ili u vezi s tim.

Članak 10. Rješavanje sporova

10.1. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike odnosno Dobitnike.

10.2. U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 2022. godine

Organizator:

 Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011

Sve novosti

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: