Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila nagradnog natječaja Barcaffè ON THE GO "Inspiracija za izlet"

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju

"BARCAFFÈ ON THE GO Inspiracija za izlet"

(u daljnjem tekstu: Pravila) 

OPĆE ODREDBE

Pravilima i općim uvjetima određuje se način organizacije nagradnog natječaja »BARCAFFÈ ON THE GO Inspiracija za izlet« (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj).

Organizator nagradnog natječaja je Atlantic Trade d.o.o., Rakitnica 3, 10 040 Zagreb (u daljnjem tekstu: organizator), za društvo Atlantic Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011  (u nastavku oba društva zajedno: organizator) za proizvod Barcaffè espresso ON THE GO. Tehničku podršku osigurava Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu: agencija).

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju BARCAFFÈ ON THE GO Inspiracija za izlet

Svrha nagradnog natječaja koji organizira organizator je:

 • promocija robne marke Barcaffè odnosno Barcaffè ON THE GO kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje e-mailova i drugih obavijesti o aktualnim događajima organizatora (poput informativnih ponuda, obavijesti o promocijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim kampanjama), te povremenu provedbu opće nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade dobivenih podataka radi poboljšanja usluga organizatora i web stranica, te drugih oblika informacija (SMS-om, telefonom, poštom itd.);
 • poboljšanje i plasman proizvoda organizatora u prodajne objekte.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od uključujući 12. srpnja 2021. od 00.00 do uključujući 8. kolovoza 2021. do 24.00.

SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati pojedinci (fizičke osobe) sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su punoljetne (starije od 18 godina) na dan izbora dobitnika . Na nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici organizatora ili agencije, članovi njihove uže obitelji (supružnik, izvanbračni partner, roditelji, djeca) i druge osobe koje na bilo koji način izravno sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju samo u svoje ime i sudjelovanjem potvrđuje da su svi dostavljeni osobni podaci samo njegovi osobni podaci i da je suglasan s Pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da su sudionici upoznati i suglasni s Pravilima nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, smatra se da je sudionik suglasan sa svim odredbama koje proizlaze iz Pravila nagradnog natječaja.

Za provedbu ovog nagradnog natječaja i ispunjenje svrhe zbog koje se nagradni natječaj organizira u skladu s Pravilima, sudionik će organizatoru dostaviti sljedeće podatke: ime, prezime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte.

Način sudjelovanja

Sudjelovanje u nagradnom natječaju moguće je isključivo predajom priloga na web stranici www.barcaffe.hr/inspiracijazaizlet.

Sudionici sudjeluju na način da za vrijeme trajanja nagradnog natječaja na web stranici www.barcaffe.hr/inspiracijazaizlet predaju kratki opis izleta (mjesto, trajanje, ono što tamo možemo vidjeti ili raditi), zajedno sa 1 (jednom) fotografijom. U sklopu nagradnog natječaja tražimo najzanimljivije mjesto za jednodnevni izlet u Hrvatskoj.

Na priloženoj fotografiji obavezno se mora nalaziti i papirnata čaša Barcaffe ON THE GO (slike u privitku).

Popis prodajnih mjesta Barcaffè ON THE GO nalazi se u dolje niže u Pravilniku.

Sudionici mogu poslati najviše 1 (jednu) fotografija u okviru jedne prijave.

SVAKOG TJEDNA nagrađivat ćemo 5 najboljih priloga planinarskim ruksakom.

U slučaju da se pošalje manje relevantnih fotografija u definiranim razdobljima, organizator zadržava pravo dodijeliti manje tjednih nagrada.

GLAVNA NAGRADA je GIANT električni bicikl.

Svi sudionici koji ispunjavaju sve uvjete ovog nagradnog natječaja i postupili su u skladu s gore navedenim koracima, bit će uvršteni na popis za odabir tjednih nagrada, a odabrani tjedni dobitnici će biti uključeni u izbor za glavnu nagradu.

Sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju sa svojim osobnim podacima više puta s različitim prilozima, ali ima pravo primiti samo jednu tjednu nagradu (navedeno se ne odnosi na dobitnika glavne nagrade).

Sve troškove sudjelovanja (pristup Internetu) snose sudionici nagradnog natječaja.

NAGRADNI FOND NAGRADNOG NATJEČAJA

20 planinarskih ruksaka (vrijednost 25 EUR)

GLAVNA NAGRADA je GIANT električni bicikl(vrijednost 2299,01  EUR)

Može biti najviše jedan primatelj glavne nagrade i bit će odabran između tjednih dobitnika. Ako primatelj glavne nagrade ne želi ili ne može prihvatiti nagradu ili nije ispunio ostale uvjete nagradnog natječaja, nagrada se može dodijeliti zamjenskom primatelju glavne nagrade. Dodatno se biraju dva zamjenska primatelja glavne nagrade.

Nagrada se ne može zamijeniti, niti se može tražiti njezina novčana protuvrijednost, niti se može prenijeti na drugu osobu. Niti organizator niti primatelj glavne nagrade ne mogu financijski povećati ili nadograditi dodijeljenu nagradu (doplata dobitnika).

ODABIR DOBITNIKA NAGRADA

Odabir dobitnika temeljit će se na atraktivnosti opisa izleta te fotografije i poruci koju šalje njihov sadržaj. Fotografija mora sadržavati jednu ili više papirnatih čaša Barcaffè ON THE GO. Prodajna mjesta Barcaffè ON THE GO navedena su u prilogu.

Svaki tjedan, žiri će odabrati 5 najatraktivnijih opisa izleta i fotografija za tjedne nagrade. Odabir dobitnika tjednog nagradnog natječaja izvršit će tročlana komisija.

Odabir dobitnika tjednih nagrada održati će se

 • 20.7.2021. za odabir najboljih 5 opisa izleta s fotografijom, koji će stići u razdoblju od 12.7.2021. do 18.7.2021, a bit će objavljeni 21.7.2021. na web stranici

https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoHrvatska/ i

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

 • 27.7.2021. za odabir najboljih 5 opisa izleta s fotografijom, koji će stići u razdoblju od 19.7.2021. do 25.7.2021, a bit će objavljeni 28.7.2021. na web stranici

https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoHrvatska/ i

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

 • 3.8.2021. za odabir najboljih 5 opisa putovanja s fotografijom, koji će stići u razdoblju od 26.7.2021. do 1.8.2021. a biti će objavljeni 4.8.2021. na web stranici

https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoHrvatska/ i

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

 • 10.8.2021 za odabir najboljih 5 opisa putovanja s fotografijom, koji će stići u razdoblju od 2.8.2021 do 8.8.2021. a bit će objavljeni 11.8.2021. na web stranici

https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoHrvatska/ i

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

Odabir najbolje fotografije koja će osvojiti glavnu nagradu u nagradnom natječaju izvršit će se između svih odabranih tjednih dobitnika i održat će se 10. kolovoza 2021. godine.

Pri odabiru glavne nagrade bit će prisutan tročlani žiri, koji će se sastojati od: tri predstavnika organizatora. Nakon odabira primatelja glavne nagrade, žiri će sastaviti i potpisati zapisnik o odabiru. Odabir primatelja glavne nagrade dovršava se kada žiri odabere jednog pobjednika i dva zamjenska primatelja glavne nagrade za dolje navedene slučajeve.

Primatelj glavne nagrade bit će objavljen imenom i prezimenom na https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoHrvatska/ i

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

najkasnije do 16.8.2021. do 24.00.

Rezultati odabira ovise isključivo o ocjeni komisije i konačni su. Nije moguće podnijeti žalbu na odabir. Ako su dobitnici glavne nagrade dali nepotpune ili netočne podatke i / ili ako ih nije moguće obavijestiti i / ili ako se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u natječaju i / ili da su prekršili te uvjete , i / ili ako ne žele ispuniti obveze u skladu s ovim uvjetima, Organizator zadržava pravo dodijeliti nagradu zamjenskom dobitniku glavne nagrade. Ako se nagrada ne može dodijeliti zamjenskim dobitnicima glavne nagrade, nagrada se neće dodijeliti.

OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik će u roku od jednog tjedna od odabira biti obaviješten o primanju nagrade e-poštom na e-adresu navedenu tijekom sudjelovanja. Ako dobitnik ne odgovori na primljenu e-poštu u roku od dva dana, smatra se da ne želi preuzeti nagradu. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan dostaviti organizatoru nagradnog natječaja svoju adresu i porezni broj. Po potrebi, dobitnik će prije preuzimanja nagrade biti obvezan dostaviti eventualne druge osobne podatke u svrhu dodjele nagrade (npr. telefonski broj).

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, svi sudionici izričito su suglasni s objavljivanjem svojih osobnih podataka (ime, prezime) na https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoHrvatska/  i Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagrade ako:

 • dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
 • postoji sumnja u istovjetnost podataka,
 • dobitnik nije dao svoje točne podatke,
 • dobitnik nije odgovorio na e-poštu u kojom ga se obavještava o preuzimanju nagrade u roku od dva dana od primitka obavijesti,
 • se utvrdi da je sudionik nagradnog natječaja sudjelovao suprotno Pravilima,
 • u drugim slučajevima kada dodjela ne bi bila moguća ili zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo dopuniti i izmijeniti ove uvjete te se prilikom svake izmjene ili dopune obvezuje objaviti izmijenjene uvjete na web stranici www.barcaffe.hr/inspiracijazaizlet.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost:

 • za bilo kakve incidente ili ozljede koji mogu proizaći iz upotrebe i / ili uživanja u dodijeljenim nagradama, čime su dobitnici izričito suglasni;
 • organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za nepravilan rad Interneta, (ne)rad i druge aktivnosti društvene mreže Facebook ili (ne)rad e-pošte, telefonskih linija ili drugih uređaja koji omogućuju provedbu ovog nagradnog natječaja. Organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika iz bilo kojeg razloga ili tehničke pogreške povezane s radom mreže ne mogu pristupiti web stranici ili sudjelovati u nagradnom natječaju;
 • organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili upad treće osobe u računalo sudionika natjecanja i za posljedice povezivanja sudionika s mrežom putem web stranice. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenim u tim uređajima, kao ni za osobne i profesionalne posljedice koje zbog toga mogu proizaći za sudionike.

Organizator se obvezuje da će svim sredstvima, zajedno s pružateljima usluga, osigurati da sustav odabira dobitnika i dodjele nagrada bude u skladu s Pravilima.

U slučaju izvanrednog prijevremenog prekida natječaja iz razloga koji nisu na njegovoj strani (viša sila itd.), organizator zadržava pravo dodijeliti nagrade onima koji su sudjelovali u nagradnom natječaju do trenutka prekida ili da nagradni natječaj bez ikakvih obveza prema sudionicima prekine ili ne dovrši. O tome mora obavijestiti sudionike putem medija. U tim slučajevima Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici su suglasni da Organizator može bez naknade u tiskanom, audio, slikovnom i video materijalu koristiti i javno objaviti njihove osobne podatke: ime, prezime, adresa, telefon i e-mail koji im stoje na raspolaganju, zbog javnog objava rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom proglašenja dobitnika nagradnog natječaja i dodjele nagrada, tako i prilikom objavljivanja izvještaja, članaka ili sličnih materijala koji se odnose na nagradni natječaj. Na zahtjev organizatora, dobitnik će također dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Organizator, kao voditelj obrade sustava pohrane podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, održava i obrađuje sustav pohrane prikupljenih osobnih podataka sudionika i dobitnika isključivo za provedbu nagradnog  natječaja i promotivne svrhe u skladu s Pravilima.

Kod prijave na nagradni natječaj, sudionik će moći na poseban zahtjev organizatora dati pristanak na upotrebu potrebnih osobnih podataka i u druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu i profiliranje osobnih podataka, korištenje podataka u povezanim tvrtkama Organizatora, itd.), i po želji može pružiti druge, dodatne osobne podatke za upotrebu i obradu u točno navedene i druge svrhe.

Takvu privolu sudionik može povući u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva Organizatoru običnom ili e-poštom na adresu ili e-mail adresu [email protected]

Organizator koristi i obrađuje isključivo osobne podatke koje je dostavio sudionik. Sudionik je odgovoran za točnost i pravilnost danih podataka i dužan je pravovremeno obavijestiti Organizatora o svakoj promjeni tih podataka.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti podatke o svojim osobnim podacima koje obrađuje organizator i ima pravo zatražiti prekid njihove obrade u slučajevima kada Organizator obrađuje podatke na temelju vlastitog legitimnog interesa, posebno ako Organizator koristi osobne podatke za potrebe izravnog marketinga.

Kako bi ostvario prava i obveze vezane uz upotrebu osobnih podataka, sudionik može pisati organizatoru na e-adresu [email protected] ili slijediti upute u primljenom promotivnom materijalu.

Svi osobni podaci bit će zaštićeni odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama, a s njima će se postupati zakonito i pošteno te u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je svjestan i izričito je suglasan da organizator može povjeriti pojedinačne zadatke vezane uz obradu prikupljenih osobnih podataka ugovornom izvršitelju obrade, odnosno agenciji Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb, u svrhu prikupljanja priloga. Ugovorni izvršitelj obrade može obrađivati ​​osobne podatke samo u okviru ovlaštenja ili naloga dobivenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i za određene svrhe.

Sudionik je obaviješten i suglasan je da organizator provodi određene aktivnosti povezane s obradom osobnih podataka putem izvršitelja obrade u EU i / ili izvan EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja sustava pohrane podataka). Pritom će Organizator podatke prenijeti zakonito i odabrati izvršitelja obrade koji udovoljava propisanim sigurnosnim standardima koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci koristit će se i čuvati do povlačenja privole sudionika u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno.

Ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka i ostvarivanje svojih prava, sudionici se mogu pronaći u politici privatnosti i politici kolačića objavljenima na web stranici Organizatora.

Diskvalifikacija sudionika

Organizator će diskvalificirati sudionika ako utvrdi da je dostavio lažne, netočne ili tuđe osobne podatke ili ako utvrdi da je sudionik maloljetan i sumnja da je zlorabio nagradni natječaj.

Prihvaćanje Pravila

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća sva prava i obveze definirane Pravilima i potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s njima.

Prava intelektualnog vlasništva i suglasnosti

Slanjem opisa putovanja i fotografija na web stranici www.barcaffe.si/inspiracijazaizlet i sudjelovanjem u nagradnom natječaju na taj način, pojedinačni sudionik potvrđuje da je fotografija njegovo autorsko djelo i prenosi sva materijalna autorska prava na Organizatora, bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja, tako da će jedini nositelj svih prava industrijskog vlasništva na poslanom prilogu biti organizator.

Pojedinačni sudionik dozvoljava Organizatoru natječaja da koristi fotografije odnosno njegove slike u svrhu provođenja natječaja i promotivne svrhe organizatora. U slučaju da je sudionik na fotografiji fotografirao sebe ili druge osobe, sudjelovanjem u ovom natječaju obvezuje se pribaviti prethodnu suglasnost fotografiranih osoba ili zakonskog zastupnika ako se radi o maloljetnoj osobi, za dostavljanje i korištenje fotografije u svrhu natječaja i promocijske svrhe organizatora.

POREZNE OBVEZE

Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na dohodak po osnovi nagrada čija bruto vrijednost premašuje vrijednost utvrđenu zakonom za plaćanje poreza na dohodak sukladno važećim propisima. Organizator će izračunati predujam poreza na dohodak i odbiti porezni odbitak istodobno s izračunom drugog dohotka u skladu s važećim propisima. Eventualne ostale porezne obveze ili doplate poreza na dohodak sukladno godišnjoj odluci o porezu na dohodak padaju na teret dobitnika.

Organizator može zatražiti porezni broj ako je osoba koja koja sudjeluje u nagradnom natječaju dobitnik. Ako primatelj nagrade ne dostavi potrebne podatke, Organizator mu neće predati nagradu.

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na web stranici www.barcaffe.si/inspiracijazaizlet i dostupna su svim sudionicima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i pravilima koja se odnose na nagradni natječaj konačna je i odnosi se na sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatrat će se da su Pravila primarna u odnosu na bilo koje druge objave u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje Pravila određuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila, prekid natječaja ili potpunu obustavu nagradnog natječaja ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti sudionike o svim mogućim promjenama objavom na www.barcaffe.hr/inspiracijazaizlet. Za sve moguće sporove koji proizlaze iz nagradnog natječaja, a koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je Sud u Zagrebu. Pravila stupaju na snagu danom donošenja. 

LISTA LOKACIJA:

PRODAJNO MJESTOADRESAGRAD
TRI BARTOLA d.o.o. dr.Franje Tuđmana 143a SUKOŠAN
TRI BARTOLA d.o.o. Galovac GALOVAC
TRI BARTOLA d.o.o. Virski put 180 VIR
TRI BARTOLA d.o.o. HRVATSKOGA SABORA BB ZADAR
TRI BARTOLA d.o.o. BRAĆE MIROSLAVA I JANKA PERICE 16 A ZADAR
BABIĆ PEKARA d.o.o.   KORČULA
BABIĆ PEKARA d.o.o. Mažuranićevo šetalište 10 SPLIT
BABIĆ PEKARA d.o.o. Fošal 12 OMIŠ
BABIĆ PEKARA d.o.o. Đardin Kralja Tomislava 12 SPLIT
BABIĆ PEKARA d.o.o. Centar Kralja Tomislava 6 SPLIT
BABIĆ PEKARA d.o.o. Odd Puča 11 DUBROVNIK
BABIĆ PEKARA d.o.o. Travnja 1921 br 37 KORČULA
BABIĆ PEKARA d.o.o. Nikole Tesle 14 SPLIT
BABIĆ PEKARA d.o.o. Table 1 SPLIT
PAN PEK  TRG 101 BRIGADE HRV. VOJSKE ZAGREB
JADRANKA TRGOVINA Dulcinea Čikat Čikat 6A MALI LOŠINJ
JADRANKA PEKARNA DULCINELA ZAGAZINE TRG ZAGAZINE 1 MALI LOŠINJ
JADRANKA DISKONT  DRAŽICA 5 MALI LOŠINJ
JADRANKA DISKONT  DRAŽICA 5 MALI LOŠINJ
JADRANKA MARKET ZAGAZINJINE ZAGAZINJINE 1 MALI LOŠINJ
JADRANKA NEREZINE NEREZINSKIH POMORACA MALI LOŠINJ
JADRANKA OPSKRBNI CENTAR BRAĆE VIDULIĆA 20 MALI LOŠINJ
JADRANKA SAMOPOSLUGA VELI LOŠINJ VELI LOŠINJ
JADRANKA Dulcinea Čikat Čikat 6A MALI LOŠINJ
MARKET SUSAK JADRANKA LOŠINJ SUSAK 56  SUSAK
JADRANKA OSOR MARKET OSOR BB NEREZINE
JADRANKA PUNTA KRIŽA 230410 PUNTA KRIŽA BB PUNTA KRIŽA
JADRANKA MARKET SLATINA Martinšćica 92 CRES
JADRANKA MARKET BIJAR Bijar b.b. OSOR
Pekarski obrt LEKAJ BAŠKA Geistlicha Emila 46 BAŠKA
PEKARA FORTUNA Prolaz hrv. šuma 3 DELNICE
Lictus trgovina ANTE STARČEVIĆA 2,IMPORTANE CENTAR ZAGREB
TOBACCO PHOENIX- ILICA-FRANKOPANSKA ILICA 42 ZAGREB
IRON GYM Spinciceva 41 RIJEKA
Super market dmd Don Mihovila pavlinovica 4 MAKARSKA
Mr. Wok Marineta 3a MAKARSKA
SAMOPOSLUGA  STUDENT Jarunska 2 ZAGREB
ZAGORSKI METALAC d.o.o. Josipa Broza Tita 2F ZABOK
BB RESIDENCE ŠIBENSKA 13 SPLIT
HLAD NAUTICA j.d.o.o. LAGINJINA 3 PULA
PEKARA PEČKAJ KRALJA TOMISLAVA 110 CRIKVENICA
ADVECTOR Put cvitacke br 16a MAKARSKA
Ključarić trade   BISTRA
Trgovina Ban Stubička ulica 2 Poznanovec
FAST FOOD ANTONIO TRG CIBALAE 2 VINKOVCI
FAST FOOD BON APETTIT DUGA ULICA 1 KOPRIVNICA
SPERONE Penićeva 12 SPLIT
Krajačić trgovina Belajske Poljice 61 Duga Resa
DISKONT TELEMAX Put Pazdigrada 8 Split
Anka Blaženog Augustina Kažotića 6 A Trogir
ANNO FUTURO B. TIHA 3 CAVTAT
ADRIA OIL  INDUSTRIJSKA ZONA BB KUKULJANOVO
EASY STORE JOSIPA REIHLA KIRA BB OSIJEK
HUGOS BAR JARUNSKA 5  ZAGREB
JULIJANA NAILS TEKSTILNA 1 MURSKO SREDIŠĆE
PEKARA NILA MITROVIĆEVA 29 BOBOTA 
GALIĆ BENZ SESVETE SOBLINEČKA 26 SOBLINEC SESVETE
ŠILEC  CEHOVSKA 40  VARAŽDIN
TELEMAX BRAČ RIVA BB  SUPETAR
FOOD DIVISION MASARYKOVA 26 ZAGREB
BP KRAŠIĆ DONJA REKA 73 A  REKA JASTREBARSKO
CRODISEL JEŽDOVAČKA 129   LUČKO
PEKARNA UKUS DR. FRANJE TUĐMANA  STARI GRAD
MEDONJA GRILL ULICA GRADA LIPIKA15 TURČIN - VARAŽDIN
PEKARNA LEKAJ MARMONTOVA ALEJA 17 KARLOVAC
TAFFICHINO PRAŠKA 6 ZAGREB
PET SHOP KRALJA ZVONIMIRA 99 VINKOVCI
TELEMAX BRAČ ULICA EUROPSKE ZAJEDNICE 1 MAKARSKA
LEONITUS KOLAKOVA 14 GARDEN MALL  ZAGREB
AUTOPRAONICA  ULICA FRANA LISICE 69 ZADAR
FORMALIS PRIGORNICA 11  PODSUSED
FORMALIS HINKA WURTHA 4  ZAGREB
FORMALIS ZVONIMIRA FORTINGERA 3 ZAGREB
FORMALIS JARNOVIĆEVA 17 D ZAGREB
MLINAR TINA UJEVIĆA 9  ZAGREB
MLINAR MEŠTROVIĆEV TRG 12 ZAGREB
MLINAR GAJEVA 7  ZAGREB
MLINAR GRGURA NINSKOG BB ZAGREB
MLINAR TREŠNJEVAČKI TRG 2 ZAGREB
MLINAR ILICA 160  ZAGREB
MLINAR JURJA DRAŠKOVIĆA 5 ZAGREB
MLINAR TRNSKO 29C ZAGREB
MLINAR RIZZIJEVA 59 ZAGREB
MLINAR AV. GOJKA ŠUŠKA 6  ZAGREB
MLINAR TRG HRVATSKIH VELIKANA 2 ZAGREB
MLINAR DRAGUTINA DOMJANIĆA 2  SESVETE
MLINAR KOLEDINEČKA BB ZAGREB
MLINAR KOSOROVA 1  ZAGREB
MLINAR SAVSKA 56 ZAGREB
MLINAR BRAĆE DOMANY 4  ZAGREB
MLINAR ILICA 41 A ZAGREB
MLINAR STJEPANA KONZULA 2 ZAGREB
MLINAR ILICA 139 A ZAGREB
MLINAR GAJNICE 9 ZAGREB
MLINAR KRČELIĆEVA 30 ZAGREB
MLINAR VRAPČANSKA CESTA 2B ZAGREB
MLINAR GOSPODSKA 28 ZAGREB
MLINAR SVETI DUH 67 ZAGREB
MLINAR DOMJANIĆEVA 28 ZAGREB
MLINAR DOLAC 2  ZAGREB
MLINAR VLAŠKA 64 ZAGREB
MLINAR BAUREOVA 11 ZAGREB
MLINAR GRIŽANSKA BB ZAGREB
MLINAR ŠTEFANOVEĆKI ZAVOJ 21 ZAGREB
MLINAR ZAGREBAČKA 34 SESVETE
MLINAR BOSANSKA 11 SPLIT
MLINAR ZAGREBAČKA 3 DUGO SELO
MLINAR TRG PETRA ZRINSKOG 10 VRBOVEC
MLINAR BOŽIDARA MAGOVCA 3 ZAGREB
MLINAR BARČEV TRG BB ZAGREB
MLINAR ALEJA POMORACA 9 - 11 ZAGREB
MLINAR BRUNE BUŠIĆA 18 ZAGREB
MLINAR STARČEVIĆEV TRG 1 ZAGREB
MLINAR JURIŠIĆEVA 2A ZAGREB
MLINAR IVANIĆGRADSKA 54 ZAGREB
MLINAR KORČULANSKA 3D ZAGREB
MLINAR KNEZA VIŠESLAVA 2 ZAGREB
MLINAR HARAMBAŠIĆEVA 31 ZAGREB
MLINAR HORVAČANSKA 43 ZAGREB
MLINAR KUČERINA  64 ZAGREB
MLINAR RUDEŠKA 162 ZAGREB
MLINAR REMETINEČKA CESTA 100 A ZAGREB
MLINAR DR FRANJE TUĐMANA 16 ZAGREB
MLINAR KRALJA TOMISLAVA 6 ZAGREB
MLINAR BRITANSKI TRG ILICA 75 ZAGREB
MLINAR KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 24 ZAGREB
MLINAR SAVSKA 81 ZAGREB
MLINAR LASTOVSKA 12 ZAGREB
MLINAR MIRAMARSKA 26 ZAGREB
MLINAR I POLJANICE 11 ZAGREB
MLINAR LJUDEVITA FARKAŠA VUKATINOVIĆA 2 ZAGREB
MLINAR HRAVATSKIH BRANITELJA 10 NOVI VINODOLSKI
MLINAR DANKOVEČKA 6 ZAGREB
MLINAR MLINSKA ULICA 10 ZAGREB
MLINAR ČAKOVEČKA ULICA 3  NEDELIŠĆE
MLINAR Stanka Vraza 6 VARAŽDIN
MLINAR Franjevački trg 1 VARAŽDIN
MLINAR Hrvatskih branitelja 15 VARAŽDIN
MLINAR Ivana Meštrovića 1b VARAŽDIN
MLINAR Zagrebačka 57 VARAŽDIN
MLINAR Savska cesta 120 ZAGREB
MLINAR Savska cesta 28 ZAGREB
MLINAR Radnička cesta 212a ZAGREB
MLINAR Avenija Dubrava 23 ZAGREB
MLINAR Vladimira Varićaka 11 ZAGREB
MLINAR Bani 75 BUZIN
MLINAR Mije Kišpatića 12 ZAGREB
MLINAR Ozaljska 160 ZAGREB
MLINAR Trg Ljudevita Gaja 4 KRAPINA
MLINAR Šetalište braće Kazić 1 JASTREBARSKO
MLINAR Trg hrvatskih branitelja 4 KARLOVAC
MLINAR Ivana Gundulića 8 KARLOVAC
MLINAR Josipa Jurja Strossmayera 32 KRIŽEVCI
MLINAR Matije Gupca bb KRIŽEVCI
MLINAR Kralja Tomislava 18 ČAKOVEC
MLINAR Kralja Tomislava 3 ČAKOVEC
MLINAR Poljanice pete 14 ZAGREB
MLINAR Krešićeva 32 ZAGREB
MLINAR Maksimirska ulica 48 ZAGREB
MLINAR Knežija 7 ZAGREB
MLINAR Srednjaci 14 ZAGREB
MLINAR VII.Vrbik 33d ZAGREB
MLINAR Stjepana Gomboša 26 ZAGREB
MLINAR Saliha Alića 4 ZAGREB
MLINAR Zagorska 18 ZAGREB
MLINAR Rudeška cesta 83 ZAGREB
MLINAR Prod.br. 403, Franjevačka 11 BJELOVAR
MLINAR Petra Preradovića 6 BJELOVAR
MLINAR Željka Selingera bb KOPRIVNICA
MLINAR Zrinski trg 8 KOPRIVNICA
MLINAR Trg slobode 6 KOPRIVNICA
MLINAR  Cehovska 2  POŽEGA
MLINAR Ribarska 1 OSIJEK
MLINAR TRG KRALJA TOMISLAVA 6  SAMOBOR
MLINAR Čubranovićeva 1 DUBROVNIK
MLINAR FRANJE TUĐMANA 16 SVETA NEDJELJA
MLINAR Kardinala Alojzija Stepinca 5 TROGIR
MLINAR NARODNI TRG 7 SPLIT
MLINAR Vatroslava Lisinskog 4a RIJEKA
MLINAR Riva 14 PULA
MLINAR  Koparska 64  PULA
MLINAR  Kochova 22 PULA
MLINAR Braće Brožičević 10 CRIKVENICA
MLINAR Adamićeva ulica 9f RIJEKA
MLINAR Trg Žabica 1 RIJEKA
MLINAR Pietra Ive bb ROVINJ
MLINAR Trgovačka ulica 1a UMAG
MLINAR Obala Maršala Tita 10 VRSAR
MLINAR Baštijanova 1c RIJEKA
MLINAR Ciottina 14 RIJEKA
MLINAR Zametska 65 RIJEKA
MLINAR Alessandra Manzonia 5b RIJEKA
MLINAR Krešimirova 16 RIJEKA
MLINAR Slavka Krautzeka 15 RIJEKA
MLINAR Maršala Tita 5 MATULJI
MLINAR Kralja Tomislava 9 MAKARSKA
MLINAR Ljudevita Gaja 17 VINKOVCI
MLINAR Bana Josipa Šokčevića 3 VINKOVCI
MLINAR  Rusanova 12 VIROVITICA
MLINAR Ive Tijardovića 4a OSIJEK
MLINAR  Stjepana Radića 33 OSIJEK
MLINAR  Kamila Firingera 12 OSIJEK
MLINAR  Josipa Rajhl-Kira 12 OSIJEK
MLINAR  Ivana Gorana Kovačića 3 OSIJEK
MLINAR  Vukovarska 2 OSIJEK
MLINAR Prolaz Josipa Leovića 1 OSIJEK
MLINAR  Sv. Leopalda Mandića 111a OSIJEK
MLINAR  Trg slobode 3 OSIJEK
MLINAR Hrvatske Republike 19 OSIJEK
MLINAR  Sv. Leopalda Mandića 50a OSIJEK
MLINAR  Trg Ante Starčevića 10 OSIJEK
MLINAR  Bartola Kašića 70 OSIJEK
MLINAR  Kapucinska 25 OSIJEK
MLINAR  Europska avenija 1 OSIJEK
MLINAR  Ivana Pavla II ĐAKOVO
MLINAR  Hrvatskog zrakoplovstva 6 BOROVO
MLINAR  Josipa Jurja Strossmayera 1 VUKOVAR
MLINAR  Trg Kralja Tomislava 3 VALPOVO
MLINAR  Vijenac S. H. Gutmana 1a BELIŠĆE
MLINAR Cehovska 2  POŽEGA
MLINAR  Eugena Kumičića 49 SLAVONSKI BROD
MLINAR Ulica Andrije Štampara 29 SLAVONSKI BROD
MLINAR Petra Krešimira IV. 8 SLAVONSKI BROD
MLINAR  Kralja Tomislava 5 ŽUPANJA
MLINAR  Kralja Tomislava 14 BELI MANASTIR
MLINAR  Trg dr. Franje Tuđmana 8 NAŠICE
MLINAR  Josipa Jurja Strossmayera 192 OSIJEK
MLINAR Široka ulica 1 ZADAR
MLINAR Obala kneza Branimira ZADAR
MLINAR Ulica Blaža Jurjeva 1 ZADAR
MLINAR Špire Brusine 19 ZADAR
MLINAR Put Martinovih 2 PREKO
MLINAR Velimira Škorpika 23 ŠIBENIK
MLINAR Tina Ujevića 2/1 ŠIBENIK
MLINAR Trg Oluje 1 KNIN
MLINAR Trg Stjepana Radića 12 CRIKVENICA
MLINAR Frana Supila 9 RIJEKA
MLINAR Ante Starčevića 2 RIJEKA
MLINAR Korzo 39 RIJEKA
MLINAR Zelenice 7 LABIN
MLINAR Ulica 25. rujna 1943. 24a PAZIN
MLINAR Trg Joakima Rakovca 8 POREČ
MLINAR Trg slobode 11 POREČ
MLINAR Mate Vlašića 46 POREČ
MLINAR Titova riva 10 FAŽANA PULA
MLINAR Dalmatinova 1 PULA
MLINAR Sergijevaca 38 PULA
MLINAR Riva 5 HVAR
MLINAR Obala Jurićev Ive Cote 19 VODICE
MLINAR Prod.br. 643, Stankovačka 9 POSTOLJE ŠIBENIK
MLINAR Moslavačka 12 IVANIĆ GRAD
MLINAR Emila Geistlicha 28 BAŠKA
MLINAR Put Zablaća 40 BAŠKA
MLINAR Trg Palih boraca 10/I SELCE
MLINAR Grgeti 35 FUNTANA
MLINAR Križine 55a FINIDA
MLINAR  Porton Biondi 1 ROVINJ
MLINAR Veliki trg 1 NOVIGRAD
MLINAR Obala Maršala Tita 23/8 VRSAR
MLINAR Prod.br. 528 Katoro 31, Polynesia UMAG
MLINAR Trg hrvatske nezavisnosti 1a PREKO
MLINAR Franje Tuđmana 2 VIR
MLINAR Crnica 1           PRIMOŠTEN
MLINAR Kopača bb ROGOZNICA
MLINAR Kardinala Alojzija Stepinca 5 TROGIR
MLINAR Kraj 80                       TUČEPI
MLINAR Riva 11 STARI GRAD
MLINAR Obala Kralja Petra Krešimira IV PAKOŠTANE
MLINAR Ulica hrvatskih vladara 2 MURTER
MLINAR Skradinskih svilara 1 SKRADIN
MLINAR Sveti Duh 64 ZAGREB
JADRANKA LOŠINJ  Kamp Bućanje LOŠINJ
TOBACCO PRIMIUM    ZAGREB
JADRANKA LOŠINJ PLAŽA Plaža Lošinj PLAŽA
LOMEL NOVALJA   NOVALJA
PINK PANTHER FAST FOOD CRIKVENICA   CRIKVENICA
ADRIA OIL    LOŠINJ

..

SLIKE ČAŠA:

barcaffe

barcaffe

barcaffe

barcaffe

Zagreb, 05.07.2021.

Organizator nagradnog natječaja: Atlantic Trade d.o.o., Rakitnica 3, 10 040 Zagreb

Vrati se na Barcaffe ON THE GO

Sve novosti

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: