Barcaffè

Nagradne aktivacije

Opći uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “Barcaffé šalica”

MOLIMO PROČITAJTE NIŽE NAVEDENE OPĆE UVJETE SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU.

PRAVILA ODREĐUJU NAČIN SUDJELOVANJA I KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA, STOGA JE VAŽNO DA DETALJNO PROČITATE NIŽE NAVEDENE ODREDBE.

Organizator

Organizator nagradnog natječaja "BARCAFFÉ ŠALICA 2022" je BOLD AM agencija d.o.o. (u daljnjem tekstu Organizator). Organizator priprema Instagram nagradni natječaj u suradnji sa priređivačem, tvrtkom Atlantic Droga Kolinska d. o. o., Kolinska cesta 1, 1000 Ljubljana, 2114011000 s robnom markom Barcaffè, (u daljnjem tekstu Priređivač), koji osigurava nagradu pobjednicima nagradnog natječaja.

2. Dostavljanje podataka

Sudjelovanje u nagradnom natječaju ni na koji način nije povezano s tvrtkom Meta Platforms, Inc. Podaci i informacije koje zatraži Organizator neće biti dostavljeni tvrtki Meta Platforms, Inc. Za sva pitanja u vezi suradnje obratite se na e-mail [email protected].

3. Pristanak

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća sve ovdje navedene opće uvjete sudjelovanja.

4. Svrha

Svrha nagradnog natječaja je promocija robne marke Barcaffè odnosno provedba marketinške komunikacije u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

5. Trajanje

Nagradni natječaj odvija se na Instagram stranici https://www.instagram.com/barcaffe/ u sklopu objave dana 29. kolovoza 2022 i traje 1 dan od objave. Organizator zadržava pravo odgode natjecanja za neki drugi dan u tjednu, o čemu će na odgovarajući način obavijestiti sve zainteresirane.

6. Sudionici

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati oni korisnici Facebooka koji su suglasni s ovim općim uvjetima sudjelovanja i stariji od 13 godina sa prebivalištem u Republici Sloveniji ili Republici Hrvatskoj, koji ispunjavaju sve uvjete iz ovih općih uvjeta i pravila sudjelovanja. Maloljetnici mogu dobiti osvojenu nagradu pod uvjetima propisanim zakonom, odnosno ako su nagradu umjesto maloljetnog dobitnika preuzeli zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika. Sudionik u nagradnom natječaju mora biti stvarna osoba.

Lažne osobe i profili sudionika ne smiju sudjelovati u nagradnom natječaju odnosno organizator će ih isključiti. Profili smatraju se lažni razumnim razlozima, odnosno ako njihov vlasnik ne odgovori na privatnu poruku organizatora u roku od 48 sata. Sudionici mogu otkazati svoje sudjelovanje u bilo kojem trenutku do kraja nagradnog natječaja slanjem zahtjeva za otkazivanje na [email protected]. U tom slučaju sudionik se isključuje iz natječaja i njegovi podaci se odmah brišu.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe zaposlene kod Organizatora i/ili Priređivača natječaja, članovi njihove uže obitelji (bračni ili izvanbračni drug ili partner registrirane istospolne zajednice, djeca odnosno posvojenici te roditelji odnosno posvojitelji). Navedene osobe Organizator će isključiti iz nagradnog natječaja.

7. Tijek nagradnog natječaja

Sudionici nagradnog natječaja sudjeluju na način da tijekom nagradnog natječaja, kako proizlazi iz točke 5., ispod objave organizatora na Instagram profilu https://www.instagram.com/barcaffe/ u komentarima odgovore na nagradno pitanje postavljeno u tekstu objave. Nagrada će biti dodijeljena onim sudionicima koji budu među prvih deset (10) koji točno odgovore na nagradno pitanje.

Kupnja nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

8. Nagrade

U sklopu ovog nagradnog natječaja Organizator će podijeliti:

 • 10x 2 šalice Barcaffea. Ukupno 20 šalica

Vrijednost jedne nagrade (2 šalice) je 10,00 € uključujući PDV.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu nagradu. Nagrade se ne mogu prenositi na treće osobe.

Dodjelom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku.

9. Dobitnici i preuzimanje nagrada

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi u komentarima objave nagrade.

Dobitnik izričito dopušta objavu svog imena i prezimena u objavama Organizatora, koje će biti namijenjene informiranju javnosti o rezultatima nagradnog natječaja. Ukoliko dobitnik ne odgovori u roku od 15 dana od primitka obavijesti o primljenoj nagradi i ne dostavi Organizatoru sve tražene podatke: Ime, prezime i adresu, pojedinačna nagrada neće biti dodijeljena. Organizator zadržava pravo dodjele nagrade u roku od 1 mjeseca od primitka traženih podataka od dobitnika koji mora preuzeti nagradu najkasnije u roku od 15 dana od poziva za preuzimanje nagrade. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, smatra se da nema namjeru preuzeti nagradu.

10. Oporezivanje nagrade

U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak. Za dobitnika nagrade ne nastaje nikakva porezna obaveza, temeljem primitka nagrade definirane ovim člankom.

11.Isključenje odgovornosti

Organizator i Priređivač, kao i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja, ne odgovaraju za eventualnu štetu koja bi proistekla iz nagrade. U slučaju okolnosti koje su izvan utjecaja Organizatora (viša sila), Organizator može otkazati ili prekinuti nagradni natječaj ​​u bilo kojoj fazi. O tome mora obavijestiti sve zainteresirane putem Instagram profila https://www.instagram.com/barcaffe/

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • bilo kakve posljedice koje proizlaze iz pogrešne primjene ili zlouporabe općih uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju od strane sudionika nagradnog natječaja ili trećih osoba;
 • neželjene posljedice ili štetu koju su pretrpjeli sudionici nagradnog natječaja;
 • (ne)točnost i (ne)ažurnost podataka koje su sudionici nagradnog natječaja dali Organizatoru;
 • za aktivnosti koje se odvijaju pod Facebook profilom sudionika, kao i za neovlašteni pristup profilu sudionika (sudionik je odgovoran za izradu sigurne lozinke za zaštitu svog profila od neovlaštenog pristupa);
 • za osobne podatke koje je sudionik stavio na raspolaganje drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje podataka koje su dali drugi sudionici ili treće osobe;
 • druge okolnosti i situacije za koje ova pravila isključuju odgovornost Organizatora, odnosno za koje je utvrđena odgovornost sudionika ili dobitnika.

Organizator zadržava pravo otkazati prijavu sudionika u bilo kojem trenutku u sljedećim slučajevima:

 • prijave sudionika za koje se utvrdi da nisu ispunili sve potrebne korake za sudjelovanje u nagradnom natječaju;
 • prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga šalje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan u roku od 48 sata odgovoriti na zahtjev Organizatora i dostaviti relevantan dokaz;
 • prijave sudionika koji koriste lažne podatke i/ili lažne profile;
 • prijave sudionika čiji je sadržaj uvredljiv i/ili na bilo koji drugi način neprimjeren;
 • organizator će diskvalificirati svakog sudionika i/ili dobitnika ako utvrdi da je dostavio neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, ili ako postoji sumnja u zlouporabu ovog nagradnog natječaja.

12. Zaštita osobnih podataka

Dobitnici u nagradnom natječaju dopuštaju Organizatoru, kao voditelju sustava pohrane osobnih podataka, prikupljanje i obradu osobnih podataka isključivo u svrhe:

 • provođenje nagradnog natječaja u skladu s ovim općim uvjetima;
 • proglašenje dobitnika u skladu s ovim općim uvjetima;
 • obavještavanje dobitnika o primitku nagrade i dodjeli nagrada..

Davanje odnosno dostavljanje podataka je dobrovoljno, ali potrebno za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Predajom komentara sudionika natječaja, na način iz točke 7., sudionik je suglasan da je obrada dostavljenih osobnih podataka nužna za potrebe provođenja nagradnog natječaja.

Voditelj obrade će dobivene podatke štititi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ,  Zakonom o zaštiti osobnih podataka, u skladu s pravilima privatnosti i politikom kolačića, koji su objavljeni i s kojima se sudionici upoznaju na web stranici Organizatora i s kojima je sudionik izričito suglasan sudjelovanjem u nagradnom natječaju.

Voditelj obrade ni pod kojim uvjetima neće proslijediti ili otkriti dobivene podatke trećim osobama.

Bez obzira na gore navedeno, sudionik je svjestan i izričito suglasan da Organizator može pojedinačne poslove vezane uz obradu osobnih podataka povjeriti Priređivaču, u svrhu osiguravanja i dodjele nagrade, u skladu s važećim zakonima i definiranim svrhama.

13. Rješavanje sporova

Za sporove koji nastanu u vezi s ovim nagradnim natječajem, a koji se neće moći riješiti sporazumno, nadležan je stvarno nadležni sud u Ljubljani.

14. Objava pravila

Ovi opći uvjeti i pravila nagradnog natječaja objavljeni su na Instagram profilu putem Linktree poveznice https://www.instagram.com/barcaffe/

Datum objave: 26. 08. 2022.

Sve novosti

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: