Barcaffè

Nagradne aktivacije

Natjecanje Barcaffe Barista Cup 2022 Službene upute i pravila

ORGANIZATOR I TRAJANJE NATJECANJA

Organizator natjecanja, pod nazivom “Barcaffe Barista Cup 2022.” (u daljnjem tekstu: natjecanje ili događaj ili nagradni natječaj) je ATLANTIC TRADE d.o.o. iz Zagreba, Rakitnica 3, OIB: 65106679992 u suradnji s Atlantic Drogom Kolinskom d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011000 i s Atlantic Grand d.o.o., Surčinska 6a, 11070, Beograd-Novi Beograd, Srbija, MBS: 17173006  (u nastavku: Organizator).                        

Digitalna prijava (fotografija ili video format) natjecatelja traje u periodu od 01.07.2022. sa početkom u 12:00 sati do 01.09.2022. u 23:59 sati na web stranici. Finalno natjecanje održat će se 01.10.2022. s od 12.00 sati do 16.00 sati i organizira se u Zagrebu u Barcaffe Academia caffe baru, Radnička cesta 1A .

Tehničku podršku Organizatoru pruža Nivas d.o.o, Ulica Ladislava Štritofa 1, Zagreb, OIB: 16578192145.

Osoba koja se prijavi na natjecanje u daljnjem tekstu se naziva sudionik ili natjecatelj.

Osoba koja se prijavi na natjecanje prihvaća Pravila i s njima se u cijelosti slaže.

1.0       Uvjeti sudjelovanja

Natjecanje priređuje se i provodi u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…); 

- unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

1.1 Sudionici

U trenutku sudjelovanja na natjecanju sudionici moraju imati najmanje 18 godina.

Sudionici mogu imati bilo koje državljanstvo, ali moraju imati stalno prebivalište u državi u kojoj se prijavljuju na natjecanje odnosno u Hrvatskoj, Sloveniji ili Srbiji.

Sudionici ne smiju biti zaposleni u konkurentskim tvrtkama (industrija kave).

Pravo sudjelovanja nemaju ni osobe zaposlene kod Organizatora i njihovih povezanih društava, kao ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju natjecanja.

Za potrebe provođenja natjecanja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organiziran sukladno ovim Pravilima, sudionik daje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, telefonski broj i e-mail adresa, kao i druge podatke koje Organizator opravdano zatraži u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja, a dobitnik mora dati i svoj OIB, kao i podatak o broju računa za isplatu novčane nagrade  (dalje: obavezni podaci).

 

1.1.2 Broj sudionika na natjecanju Barcaffe.

Za finalno natjecanje Barcaffe Barista Cup biti će odabrano devet (9) sudionika.

Po tri (3) najbolje ocjenjene prijave sudionika iz svake države sudjelovat će na natjecanju u Zagrebu u Hrvatskoj.

Službeni suci, 6 profesionalnih Barcaffe barista - sudaca i jedan tehnički sudac,  odredit će po tri (3) sudionika iz svake države za finalni događaj na temelju videozapisa ili fotografije o umijeću kreiranja „Free-pour latte art” (umjetnosti iscrtavanja slika na kavi mliječnom kremom) koji kandidati šalju skupa s prijavom. U prijavnom videozapisu ili prijavnoj fotografiji moraju biti prikazan dovršeni „Free pour latte”.

Svaki sudionik ovog natjecanja svojim sudjelovanjem prenosi na Organizatora prava vlasništva i korištenja video uratka i/ili fotografija, odnosno njegovog/njezinih sadržaja bez sadržajnog, vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prerade, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u cijelosti ili po pojedinim dijelovima, kao i pravo kompiliranja cijelog vidio uratka ili njegovih dijelova ili fotografija u jedinstven video (film) u organizaciji Organizatora, sve u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora.

Sudionik je dužan voditi računa i odgovoran je da se na video uratku ili fotografiji koje on snimi ne nalaze druge osobe odnosno ako su prisutne druge osobe da ima njihovu suglasnost za snimanje, sudjelovanje u ovom natjecanju i za sva prava identična onima koja Organizator stječe od sudionika. Na video uratku ne smije biti snimljena niti se smije nalaziti maloljetna osoba.

1.1.3 Suđenje i sukob interesa

Sudionici ne smiju biti suci ni na jednom natjecanju Barcaffe prije završnog natjecanja u listopadu 2022. godini. Srodnici sudaca ne smiju sudjelovati ni na jednom natjecanju Barcaffe.

Barcaffe potiče objavljivanje bilo kakvog sukoba interesa prije početka natjecanja Barcaffe.

U slučaju da unaprijed sudionik ili sudac ne prijave potencijalni sukob interesa, bit će diskvalificirani iz svih natjecanja Barcaffe.

1.2 Prijave

1.2.1 Obrazac za registraciju natjecatelja

Da bi se registrirali za Barcaffe Barista Cup, sudionici moraju popuniti Obrazac za registraciju natjecatelja i uploadati fotografiju ili video svog latte arta putem interneta na adresi www.barcaffe.hr/baristacup

1.3 Uvjeti i odredbe

Nakon podnošenja prijave sudionici potvrđuju da razumiju sljedeće uvjete i odredbe.

A.      Održat će se jedno (1) natjecanje u Zagrebu u Hrvatskoj.
B.      Datum događaja bit će objavljen i na adresi www.barcaffe.hr/baristacup
C.      Devet (9) najbolje ocjenjenih prijava (po 3 iz svake zemlje prema ocjenama sudaca) sudjelovat će na natjecanju koje će se održati 1.10.2022. u Zagrebu u Hrvatskoj.
D.      Svi sudionici natjecanja ne smiju reklamirati niti se zaposliti u konkurentskim kompanijama (industriji kave) do veljače 2023. godine.
E.       Svi natjecatelji kao i pobjednik ovime pristaju prema potrebi biti na raspolaganju za promidžbene aktivnosti robne marke Barcaffe i Atlantic Grupe.

1.3.1 Nagrada

Pobjednik će osvojiti:

 1. Certificiranu LAGS (Latte Art Granding System) edukaciju  
 2. Trening prženja sa „specialty“ kavama s Nik Orošijem. Pobjednik će isprženu kavu moći zadržati za sebe.
 3. Barcaffe espresso barista edukaciju
 4. Novčanu nagradu u iznosu od 2000 EUR.

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili usluge, niti je moguće za nagrade koje nisu u novcu zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku nagradnog natječaja.

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu s pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak. Za dobitnika nagrade ne nastaje nikakva porezna obaveza, temeljem primitka nagrade definirane ovim člankom.

1.3.2 Troškovi

Organizator će pokriti troškove sudjelovanja koji uključuju putovanje i smještaj za tri (3) najbolje ocijenjena sudionika iz svake države (Srbije, Hrvatske i Slovenije) za natjecanje koje će se održati u Zagrebu.

1.4 Primjena pravila i propisa

Organizator će primjenjivati ova pravila i propise tijekom trajanja natjecanja. Ako natjecatelj prekrši jedno ili više pravila ili propisa, bit će automatski diskvalificiran iz natjecanja.

2.0       Natjecanje

2.1 Sažetak

Natjecanja će započeti u 12.00 i trajati do 16.00 sati ili duže ukoliko bude potrebno.

Na raspolaganju će biti petnaest (15) minuta za pripremu mlinca, deset (10) minuta za pripremu radne površine i petnaest (15) minuta za nastup. 

Nije predviđeno vrijeme za pospremanje, ali sudionici moraju ukloniti svoju osobnu opremu sa pozornice odmah nakon svog nastupa.

Organizator će osigurati kavu, mlijeko, šalice i ostalu opremu navedeno u nastavku pravilnika.

A.  Sudionici moraju upotrijebiti mlince za kavu i espresso aparate osigurane na natjecanju. Nije dopuštena uporaba vlastitih. Mlinci za kavu bit će okvirno podešeni, ali svaki barista treba prilagoditi postavke mlinca osobnim potrebama okviru planiranih petnaest (15) minuta.

B. Natjecanje se sastoji od samo jedne (1) runde.

Postoje tri komponente:

I.        Espresso – tijekom koje natjecatelj mora podesiti mlinac za kavu te servirati po parametrima koje će prezentirati sucima.

II.    Free-pour latte – tijekom koje se za suce stvaraju dvije jednake kreativne kave s mlijekom slobodnim izlijevanjem koji se ocjenjuje prema ukupnoj privlačnosti i kontrastu sastojaka.

III.      Piće s potpisom – tijekom koje se za suce stvaraju dva freestyle espresso-based pića osmišljena od strane natjecatelja.

C.  Natjecatelj mora predstaviti napitke gore navedenim redoslijedom.

D.  Svaku kategoriju napitaka moraju potpuno dovršiti prije nego što natjecatelj krene sa pripremom iduće kategorije napitaka, u protivnom će biti diskvalificiran.

E.  Sudionici moraju pripremiti po dva napitka za svaku stavku iz nastavka:

i. Espresso

A. Espresso je napitak od 25 do 35 ml uključujući kremu.

B. Espresso se priprema s različitom gramažom kave (ovisno o kavi i mljevenju).

C. Espresso će se kuhati na temperaturi između 90,5 do 94 stupnjeva Celzijusa.

D. Pritisak će biti postavljen između 8,5 do 9,5 BARA.

E. Preporučeno vrijeme ekstrakcije je između 20 do 30 sekundi, ali nije obvezujuće.

F. Vrijeme ekstrakcije mora biti unutar 3,0 sekunde varijacije, unutar svake kategorije pića.

G. Espressa moraju biti poslužena u 60 i 90 ml u šalici s ručkom.

H. Espressa moraju biti poslužena sucima sa žlicom na tanjuriću.

 

ii. Free-pour latte – tijekom ovog dijela treba stvoriti dva identična kreativna  uzorka za suce koji se ocjenjuju prema ukupnoj privlačnosti i kontrastu sastojaka. Sudionici mogu izabrati kreativni dizajn bez obavještavanja sudaca.

a.       Zapremina službene šalice za kavu s mlijekom na natjecanju iznosi 170 ml.
b.      Napitak smije biti pripremljen samo od kave i mlijeka. Kavu i mlijeko osigurat će Organizator natjecanja, a sudionici neće smjeti upotrebljavati vlastitu kavu ili mlijeko. U protivnom će se tom napitku dodijeliti vizualna i tehnička ocjena nula (0).
c.       Za pojedinačni latte art napitak, sudionici mogu upotrijebiti standardni ili dupli espresso ili ristretto.
d.      Nije dopušteno crtanje pomoću sredstva za crtanje „etching“ niti ukrašavanje površine, u suprotnom će rezultirati ocjenom nula (0) za taj napitak.

iii.  Piće s potpisom - Piće s potpisom je freestyle espresso-based piće osmišljeno od strane natjecatelja.

A. To bi trebao biti napitak te suci moraju biti u mogućnosti da ga piju.

B. Svaki od pića s potpisom mora sadržavati najmanje jedan espresso.

C. Espresso mora biti pripremljen tijekom natjecateljevog vremena.

D. Dominantan okus espressa mora biti prisutan.

E. Piće s potpisom može biti bilo koje temperature.

F. Mogu se koristiti bilo koji sastojci koji su jestivi i primjereni za ljudsku upotrebu sukladno primjenjivim propisima, uz iznimku alkohola, alkoholnih ekstrakata, nusproizvoda ili ilegalnih tvari. Ilegalnim tvarima, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se naročito tvari navedene u važećem Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 13/2019, 134/2021), kao i tvari navedene u važećem Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19).

G. Komponente se moraju sjediniti tijekom natjecanja, natjecatelji smiju donijeti homemade sastojke, koje moraju prezentirati sucima i u slučaju potrebe dati na analizu.

H. Nema sastojaka ili tvari, osim mljevene kave, koja smije biti stavljena u portafiltere.

I. Svi sastojci moraju biti dani na uvid na zahtjev Organizatora.

J. Žiri se sastoji od sedam (7) sudaca: 6 profesionalnih Barcaffe barista - sudaca i jednog tehničkog suca. Odluka žirija je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

K. Od strane organizatora bit će prisutan asistent zadužen za pomoć u vremenu od petnaest (15) minuta kod pripreme mlinca.

3.0  Aparati, dodatna oprema i sirovine

3.1   Aparat za pripremu espressa

Sudionici moraju upotrijebiti aparat za espresso koji je predviđen za natjecanje.

Aparat za espresso koji će osigurati Organizator ima fiksnu tehničku konfiguraciju i sudionici je ne mogu mijenjati. 

Aparat za espresso bit će postavljen na sljedeće specifikacije:  Temperatura će biti postavljena na 90,5 – 94 stupnjeva Celzijusa, a tlak pumpe od 8,5 do 9,5 bara (atmosfera).

3.1.1  Diskvalifikacija  

Sudionici ne smiju promijeniti, prilagoditi niti zamijeniti bilo koji element, postavku ili komponentu aparata za espresso. Sve izvršene izmjene ili prilagodbe mogu biti temelj za diskvalifikaciju (npr. portafilter, sito, temperature, tlaka, nastavaka za pripremu pare itd.). 

Bilo kakvo oštećenje opreme za natjecanje zbog nepravilne uporabe ili zlouporabe temelj je za diskvalifikaciju prema procjeni sudaca.

3.2   Mlinac za kavu

Tijekom svojeg nastupa sudionici moraju upotrijebiti službeni mlinac za kavu koji im je dan na upotrebu.

3.3   Mlijeko

Sudionici tijekom svojeg nastupa također moraju upotrijebiti mlijeko koje će osigurati Organizator natjecanja. Organizator će osigurati punomasno mlijeko.

Sudionici ne smiju pripremati mlijeko izvan natjecateljskog prostora.

3.4   Kava

Tijekom svojeg nastupa, sudionici moraju upotrijebiti kavu koju će osigurati Organizator natjecanja.

Organizator će osigurati kavu Barcaffe espresso.

3.5   Dodatna oprema

A.  Sudionici se pozivaju da upotrijebe minimalnu količinu dodatne opreme za svoj nastup. Nisu potrebni stolnjaci, salvete niti ukrasi na sudačkom stolu.

B.  Sudionici mogu izgubiti bodove zbog nepotrebne dekoracije.

3.6   Propisana odjeća

Sudionici moraju nositi nemarkiranu odjeću i ne smiju imati vidljivo istaknute sponzore.

Dopušten je samo logotip Barcaffe espresso.

U slučaju nepoštivanja tog pravila, sudionik će biti odmah diskvalificiran.

Tijekom svog nastupa u trajanju od petnaest (15) minuta, natjecatelj mora nositi pregaču Barcaffe.

3.7   Osigurana oprema i potrošni materijal

Oprema na pozornici na natjecateljskom mjestu bit će sljedeća:

 • stol za aparate (za espresso i mlinac)
 • prezentacijski (sudački) stol
 • aparat za pripremu espressa
 • mlinac
 • šalice i tanjurići za espresso i latte art
 • čaše za vodu
 • žličice za espresso i latte art
 • šećer (po potrebi)
 • kutija za otpadnu kavu
 • tamper
 • lattiere
 • mlijeko
 • kava 
 • kanta za otpad
 • barski ručnik
 • pregača
 • poslužavnik

3.8.   Preporučena oprema i potrošni materijal

Sudionici mogu donijeti svu dodatnu opremu i materijale koji su im potrebni za prezentaciju. Sudionici su odgovorni za vlastitu opremu i potrošni materijal tijekom natjecanja.

Popis materijala kojeg preporučujemo da sudionici ponesu sa sobom, a da navedeni pritom nemaju konkurentske oznake/logotipe: 

 • lattiere,  
 • čaše/šalice/pribor za serviranje pića s potpisom ne smije imati nikakve oznake  
 • bilo kakav poseban pribor za pripremu pića s potpisom 
 • ručnici/čiste krpe
 •  oprema za čišćenje (krpa za pult, četka za aparat za mljevenje kave itd.), 
 • poslužavnici koji nisu brendirani (za posluživanje sudaca napicima). 
 • shaker bez konkurentskih oznaka blender bez oznaka konkurentskih robnih marki
 • dodatna Električna oprema (maksimalno dvije stavke)
 • sva oprema/pribor potreban za piće s potpisom

4.0 Upute natjecateljima prije vremena pripreme

4.1   Informativni sastanak sa natjecateljima

Prije početka natjecanja održat će se informativni sastanak sa natjecateljima.  Taj je sastanak obvezan za sve sudionike. Tijekom sastanka suci će iznijeti potrebne obavijesti, objasniti pravila i tijek natjecanja te predstaviti plan natjecanja.

To će biti i prilika da sudionici postave direktna pitanja sucima.

Tijekom informativnog sastanka će se izvlačenjem odlučiti redoslijed nastupa natjecatelja.

4.2   Glazba tijekom natjecanja

Organizator natjecanja zadržava pravo da osigura i pušta glazbu tijekom nastupa sudionika. Sudionici ne smiju donositi ili birati vlastitu glazbu.

4.3   Pravovremeni dolazak

Sudionici trebaju biti na mjestu događaja najkasnije trideset (30) minuta prije početka. Natjecatelji koji ne budu na mjestu prije početka događaja mogu biti diskvalificirani.

4.4   Priprema natjecateljskog mjesta

Natjecatelj je odgovoran za provjeru i osiguravanje da natjecateljsko mjesto bude pripremljeno i čisto prije vremena pripreme. Ako nije dovoljno čisto, natjecatelj može zatražiti ponovno čišćenje određenih dijelova.

4.5   Pristup navijača/pomoćnika nije dopušteni na sceni

Nijedna osoba osim natjecatelja, osoblja Organizatora i sudaca ne smije biti na pozornici tijekom pripreme i nastupa natjecatelja te čišćenja.

4.6   Priprema prije početka nastupa

Svaki natjecatelj imat će 10 minuta vremena za pripremu.  Svrha pripreme jest da se natjecateljsko mjesto i okolina pripreme za natjecanje.

4.7   Prezentacijski stol za suce

Stolnjaci, salvete i ukrasi nisu potrebni i neće omogućiti dobivanje veće ocjene, dok za loše gostoprimstvo po procjeni sudaca te brigu o čašama za vodu sudaca može uzrokovati negativne bodove, ovisno o ozbiljnosti kršenja pravila. Svrha ovog pravila je sprečavanje kupovine i transporta nepotrebne opreme.

4.8   Probni napitak

Sudionici smiju i pozvani su da izrade probni napitak tijekom pripreme. Natjecatelji smiju ostaviti „otpadne pakove” (također poznate i kao „tortice”) u portafiltrima na početku natjecateljskog vremena.

4.9   Kraj vremena pripreme

Sudionici ne smiju prekoračiti vrijeme pripreme od 5 minuta. Kontrolor vremena dat će natjecatelju upozorenje nakon 3 minute i zatim svakih trideset sekundi tijekom 5 minuta pripreme. Na 5 minuta službeni kontrolor vremena viknut će „vrijeme” i zamoliti natjecatelja da se udalji s natjecateljskog mjesta.

5.0  Vrijeme natjecanja

5.1   Uvod voditelja ceremonije

Nakon isteka vremena pripreme od pet minuta i nakon što su suci budu spremni, voditelj događanja predstavit će natjecatelja.

5.2   Početak vremena natjecanja

Voditelj događanja obavijestit će natjecatelja po isteku vremena od deset (10) minuta vremena za pripremu o početku vremena za nastup. U slučaju da je natjecatelj spreman započeti sa natjecateljskim dijelom prije isteka vremena pripreme, pokrenut će se vrijeme čim natjecatelj podigne ruku i kaže VRIJEME, što će označiti početak vremena za nastup.

Praćenje vremena proteklog tijekom natjecateljskog nastupa odgovornost je natjecatelja, ali natjecatelj može zamoliti i za provjeru vremena u bilo kojem trenutku. Kontrolor vremena natjecanja upozorit će natjecatelja kada mu bude preostalo tri minute, pa jedna minuta, pa trideset sekundi prije kraja vremena natjecanja. 

Napomena: Ukoliko sat zbog bilo kojeg razloga ne radi pravilno, sudionici ne smiju zaustaviti svoje vrijeme. U slučaju da se sat pokvari, vrijeme koje odredi tehnički sudac službeno je vrijeme natjecanja.

Natjecatelj će primiti ista gore navedena upozorenja.

5.3   Posluživanje zatraženih napitaka

Sva se pića moraju poslužiti na prezentacijskom stolu za suce.

5.4   Pomoćnici odnose poslužene napitke

Nakon što je svaki skup napitaka poslužen i ocijenjen od strane suca, pomoćnik će na znak suca odnijeti napitke s prezentacijskog (sudačkog) stola. 

Pomoćnik će uložiti sve napore da izbjegne ometanje natjecatelja, ali je za uspješno kretanje po natjecateljskom mjestu je odgovoran natjecatelj.

5.5   Područje natjecateljskog mjesta

Sudionici smiju upotrijebiti samo radni prostor koje predvidi Organizator. To je radni stol s aparatima i prezentacijski stol. Postavljanje bilo kakvog dodatnog namještaja i/ili opreme izravno na pod u području za natjecanje ili iznad njega (npr. stalak, stol, lift za hranu, klupa itd.) rezultirat će automatskom diskvalifikacijom. Sudionici ne smiju upotrebljavati bilo koji prostor ispod stolova za natjecanje kao prostor za odlaganje.

5.6   Kraj vremena za nastup

Vrijeme za nastup zaustavit će se kada natjecatelj kaže „VRIJEME“ ili „STOP“.

Sudionici neće biti ni kažnjeni ni nagrađeni ako završe prije vremena.

5.7   Komunikacija nakon vremena završetka

Sudionici ne smiju nastaviti razgovarati sa sucima nakon završetka vremena natjecanja. Bilo kakav razgovor nakon isteka vremena natjecanja neće utjecati na ukupan rezultat. Sudionici mogu razgovarati s voditeljem događaja nakon završetka natjecanja; međutim, suci neće uzeti u obzir nikakav razgovor ili objašnjenje nakon završetka natjecanja.

5.8   Kazna za prekoračenje vremena

Ako natjecatelj ne završi prezentaciju tijekom razdoblja od petnaest  (15) minuta, može nastaviti do završetka prezentacije, ali ne kasnije od sveukupno dvadeset (20) minuta.

Za svakih trideset (30) sekundi iznad razdoblja od petnaest (15) minuta gubi jedan bod.

Svaki natjecatelj čije razdoblje nastupa premaši dvanaest (20) minuta bit će diskvalificiran.

5.9   Davanje uputa natjecateljima

Zabranjeno je davanje uputa u bilo kojem trenutku tijekom pripreme i/ili natjecanja. Takvo postupanje rezultirat će diskvalifikacijom.

Dopušteno je navijanje publike, odnosno navijača i drugih članova tima. Međutim, nije dopušteno nikakvo pomaganje natjecatelju (napomena: treneri, navijači, prijatelji ili članovi obitelji ne smiju stupiti na natjecateljski prostor tijekom nastupa natjecatelja, uključujući vrijeme pripreme).

6.0  Tehnička pitanja

A.  Ako natjecatelj tijekom vremena pripreme i/ili natjecanja smatra da postoji neki od niže navedenih problema, natjecatelj mora podignuti ruku kako bi zatražio „tehnički time-out” i pozvao tehničkog suca (tijekom vremena pripreme), nakon čega će se vrijeme natjecatelja zaustaviti. Službeni tehnički sudac zabilježit će vrijeme kada je pozvan „tehnički time-out”. Natjecatelj je odgovoran za to da tehnički sudac vremena bude svjestan pozivanja „tehničkog time-outa”.:

1.  aparatom za espresso (uključujući napajanje, tlak pare, kvar upravljačkog sustava, manjak vode ili kvar odvoda)

2.  mlincem za kavu

3.  AV opremom (primjerice mikrofonom),

B.  U slučaju da su suci suglasni da postoji tehnički problem koji se može jednostavno riješiti, odlučit će o odgovarajućem dodatnom vremenu koje treba dati natjecatelju.

Nakon što je tehničar riješio problem, vrijeme natjecatelja se nastavlja.

C.  Ako se tehnički problem ne može riješiti pravovremeno, suci će donijeti odluku o tome treba li natjecatelj pričekati na nastavak nastupa ili prekinuti nastup i ponovno započeti uz ponovno dodijeljeno vrijeme.

D.  Ako natjecatelj mora prekinuti vrijeme natjecanja, on će zajedno sa sucima i organizatorom događaja odrediti vrijeme ponovnog nastupa, pri čemu će se vrijeme za nastup početi mjeriti od početka. 

E.  Ako se utvrdi da je do problema došlo zbog pogreške natjecatelja ili osobne opreme natjecatelja, glavni sudac može odrediti da natjecatelju neće biti dodijeljeno dodatno vrijeme, a vrijeme za pripremu ili vrijeme natjecanja nastavit će se bez odobrenja dodatnog vremena.

F.  Nepoznavanje opreme za natjecanje nije temelj za „tehnički time-out“.

G Nesukladnost ili različitost između glava aparata kojima je potrebno usklađivanje predstavlja odgovarajući razlog za tehnički time-out samo tijekom vremena pripreme.

6.1   Ometanje

A.  Ako bilo koja osoba, poput volontera, sudaca, članova publike ili fotografa, očigledno ometa natjecatelja, natjecatelju će biti dodijeljeno dodatno vrijeme. 

Suci odgovorni za nadzor odlučit će koliko dodatnog vremena treba dodijeliti.

B.  Ako pojedinci (primjerice fotografi ili kamermani) dođu u fizički kontakt s natjecateljem, natjecatelj može pozvati time-out. Glavni sudac po svom nahođenju donosi konačnu odluku o tome je li time-out potreban.

6.2   Zaboravljena oprema i/ili pribor

A.  Ako je natjecatelj zaboravio neku svoju opremu i/ili pribor tijekom vremena pripreme, može napustiti radni prostor kako bi donio stvari koje mu nedostaju; međutim, u tom slučaju, vrijeme pripreme neće se zaustavljati.

B.  Ako je natjecatelj zaboravio neku svoju opremu i/ili pribor tijekom vremena natjecanja, mora obavijestiti glavnog suca da je zaboravio ponijeti stvari sa sobom na pozornicu.

Zaboravljene stvari može uzeti, ali bez pomoći drugih osoba. Vrijeme natjecanja neće se zaustavljati.

C.  Pomoćnici, navijači, članovi tima ili pojedinci iz publike ne smiju ništa donijeti natjecatelju.

D.  Ako zaboravljene stvari isporuče/donesu druge osobe, a ne natjecatelj, to će biti razlog za diskvalifikaciju.

7.0  Vrijeme čišćenja

Nakon isteka vremena za nastup, natjecatelj mora početi čistiti natjecateljsko mjesto.

Očekuje se da sudionici uklone svu svoju osobnu opremu i potrošne materijale te temeljito obrišu natjecateljsko mjesto. Suci ne ocjenjuju vrijeme čišćenja (ali ne bi trebalo trajati dulje od 5 minute).

NAPOMENA: u slučaju da natjecatelj očisti radnu jedincu za vrijeme nastupa, suci nadodaju dodatne bodove.

8.0   Nakon natjecanja

8.1   Bilježenje rezultata

8.1.1     Ukupna ocjena sudionika

Ukupna ocjena natjecatelja bit će izračunata uzimanjem u obzir svih ocjenjivačkih listova s ocjenama svih petorice sudaca i eventualnih vremenskih kazni koje se oduzimaju od ukupnog rezultata.

8.1.2     Neriješen rezultat

Ako dva ili više sudionika budu u bilo kojem krugu imali jednak rezultat, službeni suci će glasati o pobjedniku ili naložiti da se održi još jedan „Free pour“ duel između sudionika s istim ocjenama.

8.2   Naknadne informacije

Nakon dodjele nagrada, sudionici će imati mogućnost pregledati svoje listove s ocjenama zajedno sa sucima.

Sudionici neće smjeti zadržati original, ali ga mogu fotografirati.

9.0 Kriteriji suđenja

9.1   Natjecateljsko područje

Tehnički sudac ocijenit će čistoću natjecateljskog područja na početku i na kraju nastupa / natjecanja.

9.2   Prezentacija napitaka

Bodovi će biti dodijeljeni na temelju vizualne i verbalne prezentacije napitaka.

9.3  Tehničke vještine

Bodovi će se dodjeljivati na temelju tehničkog znanja natjecatelja i vještine rukovanja aparatom za espresso i mlincem za kavu.

9.4   Izvedba

Bodovi će biti dodijeljeni na temelju sudačkog sveukupnog dojma o natjecatelju, njegovim vještinama te osobnoj prezentaciji i prezentaciji napitaka.

10.0 Postupak tehničkog ocjenjivanja

Slijedi objašnjenje tehničkog ocjenjivačkog lista. Tehnički sudac ocijenit će svakog natjecatelja.

10.1 Ocjenjivačke skale

Brojčani rezultat (0–6)

Ocjenjivačke skale su jednake za tehničke i vizualne suce.

101hr

10.1.2   Brojčane ocjene

Raspon ocjene je od 0 do 6. Dopušteni su polovični bodovi od 1 do 6. Suci bi trebali upotrijebiti puni raspon ocjena (npr. ako nikakav crtež nije vidljiv, prikladna je ocjena nula). Niski bodovi ukazuju na lošiju prezentaciju i obrnuto.

10.1.3   Ocjena Da/Ne

Natjecatelj dobiva jedan (1) bod za rezultat „Da“ i nula (0) bodova za rezultat „Ne“.

10.2  Tehničke vještine – espresso 

Standardi za tehničke vještine jednaki su za sve napitke (razlikuju se samo u broju ocjenjivanih napitaka).

102hr

10.2.1    Ispiranje glave aparata

Prije svake ekstrakcije mora se provesti ispiranje glave aparata (nakon uklanjanja portafiltra iz glave aparata ili prije ponovnog umetanja). Ako se glava aparata ispere prije ekstrakcije posluženih napitaka, sudac će dati ocjenu „Da”.

10.2.2    Suho/čisto sito portafiltera prije doziranja

Ako je sito portafiltera osušeno i očišćeno prije posluživanja napitaka, sudac će staviti oznaku „Da”.

10.2.3    Prihvatljiva količina prolivene/otpadne kave prilikom doziranja/mljevenja

Prolivena/otpadna kava je kava koja nije upotrijebljena tijekom vremena natjecanja/nastupa (npr. prolivena/otpadna kava može se nalaziti u posudi za doziranje, u kutiji za otpadnu kavu, na pultu, u smeću, na podu itd.). Prihvatljiva količina prolivene/otpadne kava iznosi do pet (5) grama neiskorištene kave po napitku.  Kako bi se osvojili maksimalni bodovi, otpadna kava ne smije premašiti jedan (1) gram neiskorištene kave po napitku. Za više od 5 grama otpadne kave po napitku, natjecatelj će dobiti ocjenu nula (0) bodova.

10.2.4    Ujednačeno doziranje/tampiranje

Natjecatelj treba pokazati ujednačenu / konzistentnu metodu doziranja i tampiranja kod svih natjecateljska napitka. Natjecatelj treba ujednačeno rasporediti mljevenu kavu, a zatim je ravnomjerno tampirati odgovarajućim pritiskom.

10.2.5    Čišćenje portafiltra (prije umetanja)

Natjecatelj treba očistiti portafilter prije umetanja u aparat. Ukoliko natjecatelj to obavi ispravno, sudac će staviti oznaku „Da”.

10.2.6    Umetanje i priprema bez odlaganja

Natjecatelj treba započeti ekstrakciju odmah nakon umetanja portafiltera u aparat bez ikakve odgode. Ako to obavi ispravno, sudac će staviti oznaku „Da”.

10.2.7  Vrijeme ekstrakcije

Tehnički sudac će mjeriti vrijeme ekstrakcije svake kave i odredit da li je ono trajalo od 20 – 30 sekundi. Ako vrijeme ekstrakcije bude 20–30 sekundi za oba napitka iste kategorije, sudac će staviti oznaku „Da” kod oba napitka napitaka i obrnuto.  Vrijeme ekstrakcije započinje kada natjecatelj započne s ekstrakcijom.

10.3   Tehničke vještine – stvaranje mliječne kreme 

103hr

10.3.1   Uklanjanje kondenzata iz cijevi za paru prije ispuštanja pare

Natjecatelj treba ukloniti kondenzat iz cijevi za paru prije nego što je stavi u lattieru za mlijeko.

10.3.2   Čišćenje cijevi za paru nakon ispuštanja pare

Cijev za paru nakon ispuštanja pare treba očistiti posebnim barskim ručnikom.

10.3.3   Ispiranje cijevi za paru nakon uporabe pare

Natjecatelj treba ukloniti kondenzat iz cijevi za paru poslije ispuštanja pare u mlijeko.

10.3.4   Prihvatljiva količina otpadnog mlijeka na kraju postupka

Lattiera za mlijeko bi trebala biti više-manje prazna nakon pripreme napitaka. Prihvatljiva količina otpadnog mlijeka je najviše 5 cl.

10.4   Izvedba

104hr

10.4.1    Uredno i čisto mjesto rada na početku i na kraju

A. Čistoća i urednost radne stanice natjecatelja (radni stol, stol za pripremu, gornji dio aparata) bit će ocijenjeni ocjenama od 1 do 6. Ako je područje neuredno, moguća je ocjena 1.

B.  Dopuštena je mala količina mljevene kave (5g) oko mlinca. 

Sudionici moraju raditi, stoga se neće dati nula (0) bodova zbog male količine kave oko mlinca.

C. Ocjenjuje se sposobnost natjecatelja da na praktičan i efikasan način održava svoje radno područje urednim.

D.  Previše prethodne pripreme treba ocijeniti lošijom ocjenom (npr. mlijeko u vrčevima itd.).

E.  Kada počne nastup, trebaju biti dostupne najmanje tri čiste krpe. 

Krpe moraju biti čiste i koristiti se namjenski (npr. jedna za cijev za paru, jedna za sušenje/čišćenje sita, jedna za čišćenje barskog pulta. Ručnik na pregači natjecatelja je uračunat).

F.  Šalice se trebaju zagrijavati. Šalice trebaju biti postavljene na vrh aparata za espreso kako bi se zagrijale.

G.  Sudionici mogu imati otpadne pakove u portafilterima na početku vremena natjecanja. To se neće računati kao nečisto radno mjesto na početku nastupa.

H.  Čisto radno mjesto na kraju nastupa. Dopuštena je mala količina mljevene kave oko mlinca (5g). Sudionici moraju raditi, stoga se ne daje nula (0) bodova zbog male količine kave oko mlinca.

I.  Ako dođe do nezgode (npr. natjecatelj prolije neki napitak), natjecatelj treba očistiti proliveni materijal do kraja vremena svog nastupa.  

J.  Čišćenje tijekom rada (uklanjanje potrošene kave, brisanje stolova) doprinosi boljem rezultatu natjecatelja.

K.  Sav pribor (tamperi, šalice, pladnjevi, lattiere itd.) je uključen u navedeno ocjenjivanje, uključujući predmete na aparatu za espresso i radnim stolovima.

L.  „Otpadni kolač“ smije ostati u portafiltrima na kraju nastupa i ne uzima se u obzir prilikom ocjenjivanja.

10.4.2    Vizualna kvaliteta mliječne kreme

Suci će vizualno ocijeniti kvalitetu kreme: ona mora biti bez mjehurića, glatka, sjajna i bogate konzistencije. Suci će ocijeniti samo šalice koje su im prezentirane.

10.4.3    Kontrast između sastojaka

Suci će ocijeniti samo napitke koji su im prezentirani.  Veći broj bodova bit će dodijeljen crtežima koji pokazuju snažan kontrast između površine napitka i bijele mliječne kreme.

Zamućivanje kontrasta smanjit će ocjenu.

Suci trebaju uzeti u obzir dijelove s pomiješanom kremom i mliječnom pjenom koju natjecatelj namjerno kreira kako bi stvorio željeni crtež.

10.4.4    Usklađenost, veličina i položaj crteža

Pretpostavlja se da su suci dešnjaci ukoliko ih natjecatelj ne pita da navedu suprotno, pa se crteži trebaju prezentirati na način da su okrenuti tako da položaj ručke šalice odgovara položaju kazaljke na satu koja pokazuje da je tri (3) sata.

Suci će pregledati je li veličina crteža prikladna za šalicu u kojoj je prezentiran i je li crtež na estetski prihvatljiv način smješten u šalici.  Ako crtež sadržava više elemenata, svi moraju biti postavljeni tako da budu međusobno estetski usklađeni i uravnoteženi.

10.4.5    Razina složenosti

Suci će ocijeniti samo uzorak koji im je prezentiran. Visoke ocjene će se dodijeliti samo složenim crtežima koji su uspješno izvedeni i obrnuto. Ako natjecatelj pokuša izvesti složen crtež, ali u tome bude neuspješan, treba očekivati lošu ocjenu.

10.4.6    Ukupni dojam u pogledu privlačnosti

Suci će ocijeniti samo crtež koji im je prezentiran. Suci bi trebali ocijeniti ukupan izgled napitka na temelju stečenog osobnog dojma. Suci će uzeti u obzir kreativnost crteža. Najbolje ocjene dodijelit će se za prezentiranje dizajna kojim se pomiču granice u vještini i tehnici izvedbe latte arta. Suci će ocijeniti osnovne vještine latte arta poput iscrtavanja crteža slobodnim izlijevanjem i dati više ocjene kada se takve vještine podigne na višu razinu i unaprijede dodatnim tehnikama (u kategorijama napitaka u kojima je to moguće). 

Suci ocjenjuju prezentirani crtež, a ne fotografiju; ako natjecatelj ne uspije kreirati planirani crtež, treba očekivati lošiju ocjenu.

11.0 UKUPAN REZULTAT

rezhr

12.0 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici  su suglasni i daju privolu da Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, sudionik i dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Sudionik  je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je Nivas d.o.o, Ulica Ladislava Štritofa 1, Zagreb, OIB: 16578192145. Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradnog natječaja, u skladu s ovim Pravilima.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

13.0 OSTALE ODREDBE

DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Organizator će diskvalificirati sudionika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natjecanja.

 

PRIHVAT PRAVILA

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natjecanju prihvaća prava i obveze iz ovih pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uvjeta sudjelovanja na natjecanju kao i pravo prekida natjecanja, uz obvezu da isto pravovremeno objavi na isti način kao i pravila natjecanja.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natjecanje i primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator ne preuzima odgovornost za:

-              bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,

-              neželjene posljedice ili događaji koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,

-              (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju,

-              za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba,

-              za bilo kakve incidente ili ozljede koje bi nastale zbog korištenja (uporabe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada,

-              Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu ovog natječaja; organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u natječaju zbog bilo kojeg razloga ili tehničke greške povezane s radom mreže,

-              Organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u računalo sudionika natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom putem internetske stranice; organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu sudionicima iz toga proizići,

-              okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

OBJAVA I TUMAČENJE PRAVILA

Pravila ovog natjecanja će se objaviti na https://www.barcaffe.hr/horeca, a sudionici natjecanja se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi natjecanja mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeći broj i e-mail: 0800 0009, [email protected].

Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Organizatora.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Zagreb, 01.07.2022. godine

Izmjena: 21.07.2022. godine

Sve novosti

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: