Barcaffè

Nagradne aktivacije

NAGRADNI NATJEČAJ BARCAFFÈ ON THE GO Uhvati trenutak

NAGRADNI NATJEČAJ

"BARCAFFÈ ON THE GO Uhvati trenutak" 

Članak 1.

Nagradni natječaj priređuje i organizira ATLANTIC TRADE d.o.o., Rakitnica 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 65106679992, za društvo Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u nastavku zajedno Društvo ili Organizator) za proizvod Barcaffè espresso ON THE GO. Nagradni natječaj u ime i za račun Organizatora provodi Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb (u nastavku: Agencija).

Članak 2.

Nagradni natječaj se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske, u periodu od 18.04.2022. od 18 h do 29.05.2022. godine do 24 h.

Članak 3.

Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

 • promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…); 
 • unapređenja promocije i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima. 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba starija od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: sudionik).

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora i njihovih povezanih društava, Agencije, kao ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradnog natječaja. 

Članak 5.

U nagradnom natječaju se sudjeluje na sljedeći način:

Sudionik mora na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak učitati fotografiju koja uključuje jednu ili više Barcaffe espresso ON THE GO čaša, prikazanu/e na kreativan način. Vizualni prikaz čaše te popis prodajnih mjesta nalazi se u privitku ovih Pravila.

Sudionici mogu poslati najviše 1 (jednu) fotografiju u okviru jedne prijave.

Objavljivanjem svoje fotografije na navedenoj web stranici i time sudjelovanjem u natječaju, pojedinačni sudionik jamči da je fotografija njegovo autorsko djelo i prenosi sva autorska prava na Organizatora bez sadržajnih, vremenskih i teritorijalnih ograničenja. Sudionik dozvoljava Organizatoru nagradnog natječaja da fotografiju koristi u svrhu provođenja nagradnog natječaja i u promotivne svrhe Organizatora i njegovih povezanih društava. U slučaju da je sudionik fotografirao druge osobe na fotografiji, sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju jamči da je ishodio prethodnu suglasnost fotografiranih osoba ili zakonskog zastupnika u slučaju maloljetnika za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju i za stjecanje od strane Organizatora svih prava identičnih onima koja Organizator stječe od samog sudionika temeljem ovih pravila, te da će ta osoba koja je na fotografiji, na zahtjev Organizatora, dati i pisanu izjavu kojom navedeno potvrđuje. Izostanak ove suglasnosti je razlog za diskvalifikaciju sudionika iz nagradnog natječaja. Svu odgovornost za neovlašteno dijeljenje fotografije odnosno javno objavljivanje preuzima sudionik (autor fotografije) nagradnog natječaja.

Tijekom trajanja nagradnog natječaja, Organizator ima pravo učitane fotografije od strane sudionika na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak, uz navođenje imena i prezimena sudionika, objavljivati na službenom Instagramu, Facebooku i TikToku Organizatora, sa čime je sudionik, prihvaćanjem ovih Pravila, suglasan.

Članak 6.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati dobitnika ukoliko nastupe okolnosti iz članka 12. ovih Pravila i nagrada se u tom slučaju dodjeljuje sljedećem sudioniku s najkreativnijom fotografijom po mišljenju žirija. Žiri se sastoji od troje zaposlenika Organizatora.

Organizator zadržava pravo pregledati sve učitane fotografije i opise te diskvalificirati sve fotografije i opise koji su na bilo koji način uvredljivi, neprimjereni, sadrže elemente govora mržnje ili su na drugi način protuzakoniti ili nemoralni.

Svaki sudionik može prijaviti veći broj fotografija po principu jedna prijava – jedna fotografija, ali može osvojiti samo jednu tjednu nagradu, tj. dobitnik jedne tjedne nagrade ne može osvojiti još jednu ili više tjednih nagrada po osnovi svojih drugih prijavljenih fotografija.

Žiri će, prema vlastitoj diskreciji, birati pobjednike, i to na osnovu kriterija kreativnosti i originalnosti te poruke koju šalje sadržaj fotografije. Odluka stručnog žirija o pobjedniku je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

Žiri će prihvatiti samo fotografije koje poštuju pozitivne vrijednosti koje promovira robna marka Barcaffe.

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Članak 7.

NAGRADNI FOND

Fotografije sudionika koje od strane žirija budu ocijenjene kao najkreativnije, a pritom ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima, dobit će jednu od sljedećih nagrada:

1)   Utješna tjedna nagrada - Barcaffe čaša za višekratnu upotrebu u vrijednosti od 4 eur.

2)   Glavna tjedna nagrada - Samsung Galaxy Watch4 Classic ručni sat u vrijednosti od 255,70 eur za ženski sat od 42mm, odnosno 274,25 eur za muški sat od 46mm.

3)   Glavna nagrada nagradnog natječaja - Samsung Galaxy Z Fold3 5G mobilni uređaj u vrijednosti od 1348,45 eur.

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili usluge, niti je moguće za nagrade koje nisu u novcu zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima i sudionicima nagradnog natječaja.

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu s pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju.

Članak 8. 

Nagradni natječaj je koncipiran kroz 7 nagradnih krugova: 6 krugova u kojem će sudionici moći dobiti jednu tjednu glavnu nagradu i 5 utješnih tjednih nagrada te 1 glavni krug u kojem će se od fotografija svih odabranih tjednih dobitnika glavne tjedne nagrade izvršiti izbor najkreativnije fotografije nagradnog natječaja. U slučaju da se od strane sudionika dostavi manji broj fotografija nego je predviđeno tjednih nagrada, Organizator zadržava pravo podijeliti manji broj tjednih nagrada.

Od početka nagradnog natječaja, svaki tjedan, u periodu od 6 tjedana, žiri će odabrati 1 najkreativniju fotografiju za tjednu glavnu nagradu (sat) i 5 kreativnih fotografija za 5 utješnih tjednih nagrada (čaša).

Odabir dobitnika tjednih nagrada održat će se:

 • 1. tjedan trajanja nagradnog natječaja - za odabir najkreativnijih fotografija koje će stići u razdoblju od 18.4.2022. do 24.4.2022, a bit će objavljeni do 29.4.2022. na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak
 • 2. tjedan trajanja nagradnog natječaja - za odabir najkreativnijih fotografija koje će stići u razdoblju od 25.4.2022. do 1.5.2022, a bit će objavljeni do 7.5.2022. na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak
 • 3. tjedan trajanja nagradnog natječaja - za odabir najkreativnijih fotografija koje će stići u razdoblju od 2.5.2022. do 8.5.2022, a bit će objavljeni do 14.5.2022. na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak
 • 4. tjedan trajanja nagradnog natječaja - za odabir najkreativnijih fotografija koje će stići u razdoblju od 9.5.2022. do 15.5.2022, a bit će objavljeni do 21.5.2022. na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak
 • 5. tjedan trajanja nagradnog natječaja - za odabir najkreativnijih fotografija koje će stići u razdoblju od 16.5.2022. do 22.5.2022, a bit će objavljeni do 28.5.2022. na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak
 • 6. tjedan trajanja nagradnog natječaja - za odabir najkreativnijih fotografija, koje će stići u razdoblju od 23.5.2022. do 29.5.2022, a bit će objavljeni do 4.6.2022. na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak

Odabir pobjednika najkreativnije fotografije koji će osvojiti glavnu nagradu u nagradnom natječaju, izvršit će se između svih odabranih tjednih dobitnika te će se održati 6.6.2022. godine. 

Rezultati nagradnog natječaja s imenom i prezimenom dobitnika biti će objavljeni na sljedećim web stranicama/društvenim mrežama:

www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak

https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoHrvatska/

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

najkasnije do 6.6.2021.  

Članak 9.

Za potrebe provođenja nagradnog natječaja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organiziran sukladno ovim Pravilima, sudionici daju sljedeće osobne podatke: ime, prezime i e-mail adresu, dok dobitnici trebaju dati i podatak o adresi za slanje nagrade te broj telefona, kao i drugi osobni podatak ili dokument po zahtjevu Organizatora potreban za identifikaciju dobitnika (dalje: obavezni podaci). 

Članak 10.

Dobitnici će biti obaviješteni putem e-maila od strane Organizatora o načinu preuzimanja nagrade te o eventualnim dodatnim potrebnim podacima dobitnika koji su neophodni za realizaciju nagrade. Ukoliko se dobitnik nagrade iz ovog natječaja ne javi povratno Organizatoru u roku od 7 dana od dana kontaktiranja, smatrat će se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nema daljnju obavezu isporučiti nagradu. Rok za isporuku nagrade od strane Organizatora je 30 dana od dana proglašenja dobitnika.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će priložiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. 

Članak 11.

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,
 • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
 • (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju,
 • za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba,
 • za bilo kakve incidente ili ozljede koje bi nastale zbog korištenja (uporabe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada,
 • organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu ovog natječaja; organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u natječaju zbog bilo kojeg razloga ili tehničke greške povezane s radom mreže,
 • organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u računalo sudionika natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom putem internetske stranice; organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu sudionicima iz toga proizići,
 • okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

Članak 12.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

 • prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,
 • prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
 • prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
 • prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni.

Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, odnosno da je s njim na fotografiji maloljetna osoba ili nije suglasan s korištenjem njegovog lika i podataka sukladno ovim Pravilima, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

         Članak 13.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici  su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke (ime i prezime),  te fotografiju i opis fotografije koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, a u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd) te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora ili na [email protected].

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Sudionik  je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb. Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradnog natječaja, u skladu s ovim Pravilima.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava, sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.                                                                                     

Članak 14.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na način opisan u ovim Pravilima, sudionik daje pravo Organizatoru na preuzimanje navedene fotografije i pripadajućih opisa, odnosno i za korištenje istih za potrebe provođenja nagradnog natječaja i u svrhe definirane ovim Pravilima.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku izaći iz nagradnog natječaja odnosno odlučiti da neće sudjelovati u istom, pri čemu Organizator jamči da će njegovi osobni podaci biti izbrisani.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Članak 15.

Pravila ovog nagradnog natječaja će se objaviti na web stranici www.barcaffe.hr/uhvatitrenutak, a sudionici nagradnog natječaja se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi nagradnog natječaja, mogu obratiti putem kontakt centra:

[email protected].

Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Organizatora.

Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju kao i pravo prekida nagradnog natječaja, uz obvezu da isto pravovremeno objavi na isti način kao i pravila nagradnog natječaja, u kojem slučaju nije odgovoran ni za kakvu štetu sudionicima.

Članak 16.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 2022. godine

Organizator:

ATLANTIC TRADE d.o.o.

za društvo Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

 

LISTA LOKACIJA:

PRODAJNO MJESTOADRESAGRAD
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. STUPNIK ZAPAD ZAGREB
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. STUPNIK ISTPRISUTNO ZAGREB
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. TRAKOŠĆANSKA BB LEPOGLAVA
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Kolodvorska 19 ĐURĐENOVAC
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. BJELOVARSKA BB DARUVAR
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ALEJA KESTENOVA 7 PAKRAC
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. MOTEL JELEN ŽUPANJA
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 52203 MEDULIN MEDULIN
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Poreč - Obala POREČ
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 51500 KRK KRK
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 51322 FUŽINE FUŽINE
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 52232 VOZILIĆI VOZILIĆI
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. KUPARI/td> MLINI
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. MAKARSKA 2-MAGISTRALA-DUGIŠ MAKARSKA
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. VRATNO OTOK VRATNO OTOK
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. RUPA RUPA
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB ZAGREB
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. TROGIR TROGIR
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. SPLIT SPLIT
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ŠIBENIK KISTANJ ŠIBENIK KISTANJ
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. JOSIPOVAC JOSIPOVAC
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. KUTJEVO KUTJEVO
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. VUKOVAR PRILJEVO VUKOVAR
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Varaždinska ul. 92 IVANEC
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. PLANINSKA 11 ZAGREB
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 83 ZAPREŠIĆ
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.  Ul. kralja Zvonimira 126 VINKOVCI
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. VEŽICA RIJEKA RIJEKA
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ŽURKOVO RIJEKA RIJEKA
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Split-Kopilica-sjever PLIT
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. SPLIT OBALA SPLIT
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. MARKOVAC BJELOVAR
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Genscherova VINKOVCI
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. MITNICA VUKOVAR
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. KNEŽEVI VINOGRADI KNEŽEVI VINOGRADI
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Kralja Tomislava NAŠICE
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. SUHOPOLJE SUHOPOLJE
TRI BARTOLA d.o.o. dr.Franje Tuđmana 143a SUKOŠAN
TRI BARTOLA d.o.o. Galovac GALOVAC
TRI BARTOLA d.o.o. Virski put 180 VIR
TRI BARTOLA d.o.o. HRVATSKOGA SABORA BB ZADAR
TRI BARTOLA d.o.o. BRAĆE MIROSLAVA I JANKA PERICE 16 A ZADAR
BABIĆ PEKARA d.o.o.  Trg Pomirenja 1 KORČULA
BABIĆ PEKARA d.o.o. Mažuranićevo šetalište 10 SPLIT
BABIĆ PEKARA d.o.o. Fošal 12 OMIŠ
BABIĆ PEKARA d.o.o. Đardin Kralja Tomislava 12 SPLIT
BABIĆ PEKARA d.o.o. Centar Kralja Tomislava 6 SPLIT
BABIĆ PEKARA d.o.o. Odd Puča 11 DUBROVNIK
BABIĆ PEKARA d.o.o. Travnja 1921 br 37 KORČULA
BABIĆ PEKARA d.o.o. Nikole Tesle 14 SPLIT
BABIĆ PEKARA d.o.o. Table 1 SPLIT
JADRANKA TRGOVINA Dulcinea Čikat Čikat 6A MALI LOŠINJ
JADRANKA PEKARNA DULCINELA ZAGAZINE TRG ZAGAZINE 1 MALI LOŠINJ
JADRANKA DISKONT  DRAŽICA 5 MALI LOŠINJ
JADRANKA MARKET ZAGAZINJINE ZAGAZINJINE 1 MALI LOŠINJ
JADRANKA NEREZINE NEREZINSKIH POMORACA MALI LOŠINJ
JADRANKA OPSKRBNI CENTAR BRAĆE VIDULIĆA 20 MALI LOŠINJ
JADRANKA SAMOPOSLUGA VELI LOŠINJ VELI LOŠINJ
JADRANKA Dulcinea Čikat Čikat 6A MALI LOŠINJ
MARKET SUSAK JADRANKA LOŠINJ SUSAK 56  SUSAK
JADRANKA OSOR MARKET OSOR BB NEREZINE
JADRANKA PUNTA KRIŽA 230410 PUNTA KRIŽA BB PUNTA KRIŽA
JADRANKA HOTELI ŠETALIŠTE DR. MONTISOLE MALI LOŠINJ
Lictus trgovina ANTE STARČEVIĆA 2 ZAGREB
TOBACCO PHOENIX ILICA 42 ZAGREB
Iron gym j.d.o.o. Spinciceva 41 RIJEKA
DIŠPET d.o.o. Don Mihovila pavlinovica 4 MAKARSKA
Super market dmd Don Mihovila pavlinovica 4 MAKARSKA
HLAD NAUTICA j.d.o.o. LAGINJINA 3 PULA
SANITET 32 IVANA GUNDULIĆA 34 VUKOVAR
Trgovina Ban Stubička ulica 2 Poznanovec
FAST FOOD ANTONIO TRG CIBALAE 2 VINKOVCI
FAST FOOD BON APETTIT DUGA ULICA 1 KOPRIVNICA
Krajačić trgovina Belajske Poljice 61 Duga Resa
DISKONT TELEMAX Put Pazdigrada 8 Split
ADRIA OIL INDUSTRIJSKA ZONA BB KUKULJANOVO
ADRIA OIL RUNJICA BB MALI LOŠINJ
ADRIA OIL Ul. dr. Tome Bratkovića 1b ČAKOVEC
EASY STORE JOSIPA REIHLA KIRA BB OSIJEK
HUGOS BAR JARUNSKA 5  ZAGREB
PEKARA NILA MITROVIĆEVA 29 BOBOTA 
GALIĆ BENZ SESVETE SOBLINEČKA 26 SOBLINEC SESVETE
ŠILEC  CEHOVSKA 40  VARAŽDIN
TELEMAX BRAČ RIVA BB  SUPETAR
BP KRAŠIĆ DONJA REKA 73 A  REKA JASTREBARSKO
CRODISEL JEŽDOVAČKA 129   LUČKO
PEKARNA UKUS DR. FRANJE TUĐMANA  STARI GRAD
PEKARNA LEKAJ MARMONTOVA ALEJA 17 KARLOVAC
TAFFICHINO PRAŠKA 6 ZAGREB
PET SHOP KRALJA ZVONIMIRA 99 VINKOVCI
MEDICINSKA ŠKOLA VUKOVARSKA ULICA 209 OSIJEK
TELEMAX BRAČ ULICA EUROPSKE ZAJEDNICE 1 MAKARSKA
LEONITUS KOLAKOVA 14 GARDEN MALL  ZAGREB
AUTOPRAONICA  ULICA FRANA LISICE 69 ZADAR
TABACCO SHOP DUBROVNIK GAJEVA 1 ZAGREB
LOMEL OBALA PETRA KREŠIMIRA IV 18 B NOVALJA
PINK PANTHER VINODOLSKA 15 CRIKVENICA
ARBIA TO-GO ŠETALIŠTE KAPETANA IVANA DOMINISA 4 RAB BANJOL
PEKARNA MATEJ KANDLEROVA 32 PULA
AMARENA ŠPREM SLAVONSKA AVENIJA 52 f ZAGREB
HALL OF GAME LJUBLJANSKA AV 2B ZAGREB
ZEMLJA IZAZOVA KREŠIMIRA VI 2 A IVANIĆ GRAD
REBRO BAKERY KIŠPATIĆEVA 12 ZAGREB
PEKARNICA DORA MATIJE GUPCA 2 JARMINA
MRVICA GRADSKA PEKARA MLINSKA 21 PLETERNICA
PJ-TRANSPORT d.o.o. Banjol 155 RAB
Meet n' Eat Ante Starčevića 28 KOPRIVNICA
FORMALIS PRIGORNICA 11  PODSUSED
FORMALIS HINKA WURTHA 4  ZAGREB
FORMALIS ZVONIMIRA FORTINGERA 3 ZAGREB
FORMALIS JARNOVIĆEVA 17 D ZAGREB
FORMALIS Rujanska 13 ZAGREB
MLINAR TINA UJEVIĆA 9  ZAGREB
MLINAR MEŠTROVIĆEV TRG 12 ZAGREB
MLINAR GAJEVA 7  ZAGREB
MLINAR GRGURA NINSKOG BB ZAGREB
MLINAR TREŠNJEVAČKI TRG 2 ZAGREB
MLINAR ILICA 160  ZAGREB
MLINAR JURJA DRAŠKOVIĆA 5 ZAGREB
MLINAR TRNSKO 29C ZAGREB
MLINAR RIZZIJEVA 59 ZAGREB
MLINAR AV. GOJKA ŠUŠKA 6  ZAGREB
MLINAR DRAGUTINA DOMJANIĆA 2  SESVETE
MLINAR KOLEDINEČKA BB ZAGREB
MLINAR KOSOROVA 1  ZAGREB
MLINAR SAVSKA 56 ZAGREB
MLINAR BRAĆE DOMANY 4  ZAGREB
MLINAR ILICA 41 A ZAGREB
MLINAR STJEPANA KONZULA 2 ZAGREB
MLINAR ILICA 139 A ZAGREB
MLINAR GAJNICE 9 ZAGREB
MLINAR KRČELIĆEVA 30 ZAGREB
MLINAR VRAPČANSKA CESTA 2B ZAGREB
MLINAR GOSPODSKA 28 ZAGREB
MLINAR SVETI DUH 67 ZAGREB
MLINAR DOMJANIĆEVA 28 ZAGREB
MLINAR DOLAC 2  ZAGREB
MLINAR VLAŠKA 64 ZAGREB
MLINAR BAUREOVA 11 ZAGREB
MLINAR GRIŽANSKA BB ZAGREB
MLINAR ŠTEFANOVEĆKI ZAVOJ 21 ZAGREB
MLINAR ZAGREBAČKA 34 SESVETE
MLINAR BOSANSKA 11 SPLIT
MLINAR ZAGREBAČKA 3 DUGO SELO
MLINAR TRG PETRA ZRINSKOG 10 VRBOVEC
MLINAR BOŽIDARA MAGOVCA 3 ZAGREB
MLINAR BARČEV TRG BB ZAGREB
MLINAR ALEJA POMORACA 9 - 11 ZAGREB
MLINAR BRUNE BUŠIĆA 18 ZAGREB
MLINAR STARČEVIĆEV TRG 1 ZAGREB
MLINAR JURIŠIĆEVA 2A ZAGREB
MLINAR IVANIĆGRADSKA 54 ZAGREB
MLINAR KORČULANSKA 3D ZAGREB
MLINAR KNEZA VIŠESLAVA 2 ZAGREB
MLINAR HARAMBAŠIĆEVA 31 ZAGREB
MLINAR HORVAČANSKA 43 ZAGREB
MLINAR KUČERINA  64 ZAGREB
MLINAR RUDEŠKA 162 ZAGREB
MLINAR REMETINEČKA CESTA 100 A ZAGREB
MLINAR BRITANSKI TRG ILICA 75 ZAGREB
MLINAR KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 24 ZAGREB
MLINAR SAVSKA 81 ZAGREB
MLINAR LASTOVSKA 12 ZAGREB
MLINAR MIRAMARSKA 26 ZAGREB
MLINAR I POLJANICE 11 ZAGREB
MLINAR LJUDEVITA FARKAŠA VUKATINOVIĆA 2 ZAGREB
MLINAR DANKOVEČKA 6 ZAGREB
MLINAR MLINSKA ULICA 10 ZAGREB
MLINAR ČAKOVEČKA ULICA 3  NEDELIŠĆE
MLINAR Stanka Vraza 6 VARAŽDIN
MLINAR Franjevački trg 1 VARAŽDIN
MLINAR Hrvatskih branitelja 15 VARAŽDIN
MLINAR Ivana Meštrovića 1b VARAŽDIN
MLINAR Zagrebačka 57 VARAŽDIN
MLINAR Savska cesta 120 ZAGREB
MLINAR Savska cesta 28 ZAGREB
MLINAR Radnička cesta 212a ZAGREB
MLINAR Avenija Dubrava 23 ZAGREB
MLINAR Bani 75 BUZIN
MLINAR Ozaljska 160 ZAGREB
MLINAR Trg Ljudevita Gaja 4 KRAPINA
MLINAR Šetalište braće Kazić 1 JASTREBARSKO
MLINAR Trg hrvatskih branitelja 4 KARLOVAC
MLINAR Ivana Gundulića 8 KARLOVAC
MLINAR Josipa Jurja Strossmayera 32 KRIŽEVCI
MLINAR Matije Gupca bb KRIŽEVCI
MLINAR Kralja Tomislava 18 ČAKOVEC
MLINAR Kralja Tomislava 3 ČAKOVEC
MLINAR Poljanice pete 14 ZAGREB
MLINAR Krešićeva 32 ZAGREB
MLINAR Maksimirska ulica 48 ZAGREB
MLINAR Knežija 7 ZAGREB
MLINAR Srednjaci 14 ZAGREB
MLINAR VII.Vrbik 33d ZAGREB
MLINAR Stjepana Gomboša 26 ZAGREB
MLINAR Saliha Alića 4 ZAGREB
MLINAR Zagorska 18 ZAGREB
MLINAR Rudeška cesta 83 ZAGREB
MLINAR Prod.br. 403, Franjevačka 11 BJELOVAR
MLINAR Petra Preradovića 6 BJELOVAR
MLINAR Željka Selingera bb KOPRIVNICA
MLINAR Zrinski trg 8 KOPRIVNICA
MLINAR Trg slobode 6 KOPRIVNICA
MLINAR Ribarska 1 OSIJEK
MLINAR TRG KRALJA TOMISLAVA 6  SAMOBOR
MLINAR Čubranovićeva 1 DUBROVNIK
MLINAR FRANJE TUĐMANA 16 SVETA NEDJELJA
MLINAR Kardinala Alojzija Stepinca 5 TROGIR
MLINAR NARODNI TRG 7 SPLIT
MLINAR Vatroslava Lisinskog 4a RIJEKA
MLINAR Riva 14 PULA
MLINAR  Koparska 64  PULA
MLINAR  Kochova 22 PULA
MLINAR Braće Brožičević 10 CRIKVENICA
MLINAR Adamićeva ulica 9f RIJEKA
MLINAR Trg Žabica 1 RIJEKA
MLINAR Pietra Ive bb ROVINJ
MLINAR Trgovačka ulica 1a UMAG
MLINAR Obala Maršala Tita 10 VRSAR
MLINAR Baštijanova 1c RIJEKA
MLINAR Ciottina 14 RIJEKA
MLINAR Zametska 65 RIJEKA
MLINAR Alessandra Manzonia 5b RIJEKA
MLINAR Krešimirova 16 RIJEKA
MLINAR Slavka Krautzeka 15 RIJEKA
MLINAR Maršala Tita 5 MATULJI
MLINAR Kralja Tomislava 9 MAKARSKA
MLINAR Ljudevita Gaja 17 VINKOVCI
MLINAR Bana Josipa Šokčevića 3 VINKOVCI
MLINAR  Rusanova 12 VIROVITICA
MLINAR Ive Tijardovića 4a OSIJEK
MLINAR  Stjepana Radića 33 OSIJEK
MLINAR  Kamila Firingera 12 OSIJEK
MLINAR  Josipa Rajhl-Kira 12 OSIJEK
MLINAR  Ivana Gorana Kovačića 3 OSIJEK
MLINAR  Vukovarska 2 OSIJEK
MLINAR Prolaz Josipa Leovića 1 OSIJEK
MLINAR  Sv. Leopalda Mandića 111a OSIJEK
MLINAR  Trg slobode 3 OSIJEK
MLINAR Hrvatske Republike 19 OSIJEK
MLINAR  Sv. Leopalda Mandića 50a OSIJEK
MLINAR  Trg Ante Starčevića 10 OSIJEK
MLINAR  Bartola Kašića 70 OSIJEK
MLINAR  Kapucinska 25 OSIJEK
MLINAR  Europska avenija 1 OSIJEK
MLINAR  Ivana Pavla II ĐAKOVO
MLINAR  Hrvatskog zrakoplovstva 6 BOROVO
MLINAR  Josipa Jurja Strossmayera 1 VUKOVAR
MLINAR  Trg Kralja Tomislava 3 VALPOVO
MLINAR  Vijenac S. H. Gutmana 1a BELIŠĆE
MLINAR Cehovska 2  POŽEGA
MLINAR  Eugena Kumičića 49 SLAVONSKI BROD
MLINAR Ulica Andrije Štampara 29 SLAVONSKI BROD
MLINAR Petra Krešimira IV. 8 SLAVONSKI BROD
MLINAR  Kralja Tomislava 5 ŽUPANJA
MLINAR  Kralja Tomislava 14 BELI MANASTIR
MLINAR  Trg dr. Franje Tuđmana 8 NAŠICE
MLINAR  Josipa Jurja Strossmayera 192 OSIJEK
MLINAR Široka ulica 1 ZADAR
MLINAR Obala kneza Branimira ZADAR
MLINAR Ulica Blaža Jurjeva 1 ZADAR
MLINAR Špire Brusine 19 ZADAR
MLINAR Put Martinovih 2 PREKO
MLINAR Velimira Škorpika 23 ŠIBENIK
MLINAR Tina Ujevića 2/1 ŠIBENIK
MLINAR Trg Oluje 1 KNIN
MLINAR Trg Stjepana Radića 12 CRIKVENICA
MLINAR Frana Supila 9 RIJEKA
MLINAR Ante Starčevića 2 RIJEKA
MLINAR Korzo 39 RIJEKA
MLINAR Zelenice 7 LABIN
MLINAR Ulica 25. rujna 1943. 24a PAZIN
MLINAR Trg Joakima Rakovca 8 POREČ
MLINAR Trg slobode 11 POREČ
MLINAR Mate Vlašića 46 POREČ
MLINAR Titova riva 10 FAŽANA PULA
MLINAR Dalmatinova 1 PULA
MLINAR Sergijevaca 38 PULA
MLINAR Riva 5 HVAR
MLINAR Obala Jurićev Ive Cote 19 VODICE
MLINAR Prod.br. 643, Stankovačka 9 POSTOLJE ŠIBENIK
MLINAR Moslavačka 12 IVANIĆ GRAD
MLINAR Sveti Duh 64 ZAGREB
MLINAR Savska 76 ZAGREB
MLINAR Sijenjak bb/I OSIJEK
MLINAR Bana Josipa Jelačića 137 VIŠNJEVAC
MLINAR STONSKA 1 ZAGREB
MLINAR NASELJE IVERJE SESVETSKI KRALJEVAC
MLINAR Doktora Franje Tuđmana 2 BIOGRAD
MLINAR KOLODVORSKA 6 KUTINA
MLINAR ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9 VARAŽDIN
MLINAR Vukovarska 10 ŠIBENIK
MLINAR Vukovarska 71 ZAGREB
MLINAR Avenija Marina Držića 4 ZAGREB
MLINAR Sajmište 2/1 PETRINJA
MLINAR Trg hrvatskih velikana 2 ZAGREB
MLINAR Mate Vlašića 32 POREČ
MLINAR Bana J.Jelačića 13 ŠIBENIK
MLINAR Martina Divalta 324 OSIJEK
MLINAR Maršala Tita 75/1 OPATIJA
MLINAR Draga 14 ŠIBENIK
MLINAR Toplička ulica bb DONJA STUBICA
MLINAR Pakoštanska 5 ZAGREB
MLINAR Vinogradska 22a ZAGREB
MLINAR Trg Ante Starčevića 2 SV IVAN ZELINA
MLINAR Trg Stjepana Radića 18 GOSPIĆ
MLINAR Trg Kralja Tomislava SINJ

..

SLIKE ČAŠA:

barcaffe

barcaffe

barcaffebarcaffe

Sve novosti

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: